từ khóa ” thủ tục đăng ký thế chấp”

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚ ĐẤTKiến thức luật đất đai     Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật mới nhấtCâu trả lời:Căn cứ pháp lýLuật Đất đai 2013Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMTThông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BTC-BTPNội dung tư vấnĐối tượng áp dụng- Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trong nước;

Xem tiếp »