trích lục hộ tịch

Xin trích lục giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định

Xin trích lục giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định

XIN TRÍCH LỤC GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN Câu hỏi của bạn về xin trích lục giấy chứng nhận kết hôn:      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi mong được giải đáp như sau: Anh chị tôi là công dân Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, đã tiến hành đăng ký kết hôn ở cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài vào năm 2018. Nay về hẳn Việt Nam. Hiện năm 2020 muốn xin trích lục giấy chứng nhận kết hôn thì xin ở cơ

Xem tiếp »