Thủ tục Chứng nhận thương binh và hưởng chế độ thương tật

Thủ tục chứng nhận thương binh và hưởng chế độ thương tật

Thủ tục chứng nhận thương binh và hưởng chế độ thương tật

THỦ TỤC CHỨNG NHẬN THƯƠNG BINH VÀ HƯỞNG CHẾ ĐỘ THƯƠNG TẬT Câu hỏi của bạn:      Tôi bị thương ở chiến trường Campuchia được Hội đồng Giám định y khoa Bệnh viện 121 xác nhận với tỷ lệ thương tật 53% cách đây 34 năm (1983-2017); nhưng chưa được hưởng chế độ thương tật.      Hỏi: Như vậy Tôi phải liên hệ với cơ quan nào và thủ tục như thế nào để được chứng nhận thương binh và hưởng chế độ thương

Xem tiếp »