em chỉnh sửa lại cho lại đúng nhé

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012- Mới nhất

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012- Mới nhất

 LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM  HÀNH CHÍNH  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật xử lý vi phạm hành chính.Phần thứ nhấtNHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.Điều 2. Giải thích từ ngữTrong Luật này,

Xem tiếp »