Các trường hợp thu hồi đất

Các trường hợp được thu hồi đất theo quy định Luật đất đai 2013

Các trường hợp được thu hồi đất theo quy định Luật đất đai 2013

Câu hỏi của bạn: Thưa Luật sư, theo tôi được biết, ở Việt Nam hiện nay, đất đai thuộc sở hữu toàn dân mà Nhà nước là chủ sở hữu. Do vậy, Nhà nước có quyền thu hồi đất trong những trường hợp cần thiết. Vậy Luật sư có thể giải đáp giúp tôi những trường hợp nào Nhà nước được quyền thu hồi đất? Tôi xin cảm ơn!                                                       >> Tổng đài tư vấn pháp

Xem tiếp »