Tải mẫu văn bản chấp thuận

Tải mẫu văn bản chấp thuận5 (100%) 1 vote VĂN BẢN CHẤP THUẬN      Ban hành kèm theo Nghị định 13/2018 NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018. Văn bản chấp thuận dành cho trường hợp tiếp cận thông […]

Tải mẫu văn bản chấp thuận
5 (100%) 1 vote

VĂN BẢN CHẤP THUẬN

     Ban hành kèm theo Nghị định 13/2018 NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018. Văn bản chấp thuận dành cho trường hợp tiếp cận thông tin có điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật tiếp cận thông tin.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

……….., ngày….tháng…..năm……

VĂN BẢN CHẤP THUẬN 

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………

Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu ………………………………………………

cấp ngày ……….………../………. tại …………………………………………………………..

Nơi cư trú:…………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………….. Fax…………….. Email:………………………………………..

Là chủ sở hữu bí mật kinh doanh/Là chủ sở hữu thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân/Là thành viên của gia đình có thông tin liên quan tại văn bản/hồ sơ/tài liệu:……………………

Đồng ý để Ông/Bà:……………………………………………………………………………….

Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu……………………………………………….

 cấp ngày……… /………. / tại ………………………………………………………………………

Nơi cư trú:…………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………… Email: ……………………………………………………….

Được tiếp cận thông tin……………………………………………. tại văn bản/hồ sơ/tài liệu nêu trên.

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP Xà
(Xác nhận chữ ký của người chấp thuận)

NGƯỜI CHẤP THUẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 Hướng dẫn kê khai văn bản chấp thuận

1. Trường hợp văn bản chấp thuận của tổ chức, doanh nghiệp thì người đại diện ký, đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp đó mà không cần xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Cơ quan cung cấp thông tin có thể tách thành 03 mẫu văn bản chấp thuận tương ứng với từng trường hợp tiếp cận thông tin có điều kiện.

Bạn có thể tải mẫu văn bản chấp thuận theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu  văn bản chấp thuận

     Để được tư vấn chi tiết về văn bản chấp thuận, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

      Xin chân thành cảm ơn!