Tải mẫu thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự

Tải mẫu thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

     Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Mẫu số: 102

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………………….

 

…….., ngày …….. tháng …….. năm……..

 

THÔNG BÁO

Về việc (1) ­………………………………………………………………………..

Kính gửi: (2)…………………………………………………………………………………………………………

Sau khi tiến hành xác minh nguồn tin về tội phạm do ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

về việc:………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Cơ quan………………………………………………………………………………………………………………

đã ra Quyết định(1) ……………………………………………………………………………………………….

số:………………………………… ngày ……….. tháng ……….. năm………………………….. với lý do như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Cơ quan………………………………………………………………………………………………………………

thông báo cho ………………………………………………………………………………………………………  biết.                                                 

Nơi nhận:

– Như trên;

– VKS………………………………

– Hồ sơ 02 bản.

 

…………………………………………………………………………

 

 

 

Bạn có thể tải mẫu thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu  thông báo việc không khởi tố vụ án hình sự
Hướng dẫn kê khai thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự

(1) Ghi rõ: Không khởi tố vụ án hình sự hoặc huỷ bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự;

(2) Ghi rõ: Cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố.

      Để được tư vấn chi tiết về thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.