Tải mẫu thông báo về việc hủy bỏ đăng ký bào chữa

Tải mẫu thông báo về việc hủy bỏ đăng ký bào chữa5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY BỎ ĐĂNG KÝ BÀO CHỮA2 THÔNG BÁO3 VỀ VIỆC HỦY BỎ ĐĂNG KÝ BÀO CHỮA4 Bạn có thể tải mẫu thông báo về việc hủy bỏ đăng ký bào chữa theo […]

Tải mẫu thông báo về việc hủy bỏ đăng ký bào chữa
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY BỎ ĐĂNG KÝ BÀO CHỮA

    Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

     Thông tư này quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự của Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

……………………………………….

………………………………………..

 

Mẫu số: 224

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………………………

 

…….., ngày ……….. tháng ……… năm……..

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HỦY BỎ ĐĂNG KÝ BÀO CHỮA

 

Kính gửi: Ông/bà……………………………………………………………………………………………..

Căn cứ vào các điều 36, 72, 73, 75, 78, 83 và 84 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ Thông báo về việc đăng ký bào chữa số:…………….. ngày……….tháng……….năm….                

của…………………………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà:  ………………………………………………… Sinh năm: ……………………………………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………..

Thẻ luật sư/Thẻ trợ giúp viên pháp lý/CMND/Thẻ CCCD số:………………………………………….            

cấp ngày…………..tháng…………..năm………………….. Nơi cấp:…………………………………………            

Là người bào chữa cho(1):  ……………………………………………………………………………………….

Thuộc vụ án/vụ việc: ………………………………………………………………………………………………..        

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nay xét thấy(2):………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/bà:……………………….. không đủ điều kiện tiếp tục bào chữa cho(1):……………………………

Cơ quan  ………………………………………………………………………………………………………………….

hủy bỏ Thông báo về việc đăng ký bào chữa số:………….. ngày………. tháng ………. năm……..

và thông báo cho ông/bà biết.

Nơi nhận:

– Như trên;

– VKS ………………………………..

– Trại tạm giam/Nhà tạm giữ…..

– ……………………………………….

– Hồ sơ 02 bản.

……………………………………………………………………..

 

Bạn có thể tải mẫu thông báo về việc hủy bỏ đăng ký bào chữa theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu thông báo về việc hủy bỏ đăng ký bào chữa

Hướng dẫn kê khai thông báo về việc hủy bỏ đăng ký bào chữa

(1) Ghi rõ họ tên người bị buộc tội, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị hại hoặc đương sự;

(2) Ghi rõ lý do hủy bỏ Thông báo về việc đăng ký bào chữa theo khoản 3 Điều 73 hoặc khoản 7 Điều 78 BLTTHS.

      Để được tư vấn chi tiết về thông báo về việc hủy bỏ đăng ký bào chữa quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.