Tải mẫu thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Tải mẫu thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC Á DỤNG BIỆN PHÁP TẠM HOÃN XUẤT CẢNH

…………………………………………..

……………………………………………

 

Mẫu số: 43    

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017       

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………………..

 

……., ngày ………. tháng ………. năm………

 

THÔNG BÁO

Về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………..

                           ……………………………………………………………………………………………

 

Căn cứ Điều 124 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan……………………………………………                

……………………………………………………………………………………………………………………..                           

đã ra Quyết định tạm hoãn xuất cảnh số: ………………….. ngày ……… tháng …….. năm ………………. đối với:

Họ tên: …………………………………………………………………………………. Giới tính:………..                

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại:………………………………………      

Quốc tịch: …………………………..; Dân tộc: ……………………….; Tôn giáo:……………………            

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………………………..

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: ……………………………………. 

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………..                    

Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày………… tháng ………… năm ………………………………………………………..  đến ngày………… tháng ………… năm ………………….  để phục vụ hoạt động kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và điều tra, xử lý tội phạm.

Cơ quan …………………………………………………………………………………………………………..

thông báo cho Viện kiểm sát ………………………………………………………. biết trước khi thi hành.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Hồ sơ 02 bản.

    …………………………………………………………………………

Bạn có thể tải mẫu thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu  thông báo việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

     Để được tư vấn chi tiết về thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.