Tải mẫu thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú

Tải mẫu thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA được sử dụng từ 1/1/2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CẤM ĐI KHỎI NƠI CƯ TRÚ

………………………………………….

………………………………………….

 

Mẫu số: 40     

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017       

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………………..

 

…………, ngày ………. tháng ………. năm………….

 

THÔNG BÁO

Về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú

               

Kính gửi:   (*)………………………………………………………………………………………………………..                       

Cơ quan………………………………………………………………………………………………………………..

thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can:

Họ tên: ……………………………………………………………………………. Giới tính:…………………….                

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày ………… tháng ……….. năm ………………… tại:……………………………………………….           

Quốc tịch: ……………………………..; Dân tộc: ……………………………; Tôn giáo:……………………          

Nghề nghiệp:  ……………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:………………………………………………………………………………                

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: …………………………………………        

Nơi cư trú/Đơn vị Quân đội đang quản lý bị can: ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………               

đã có hành vi: . ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

phạm vào khoản ……….. Điều ………………….. Bộ luật Hình sự, hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, kể từ ngày …… tháng ..… năm…….. đến ngày …… tháng ..… năm……….…

Giao bị can cho(*):……………………………………………………………………………………….

để quản lý, theo dõi bị can. Nếu bị can vi phạm nghĩa vụ cam đoan, yêu cầu chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị can cư trú hoặc đơn vị Quân đội đang quản lý bị can phải báo ngay cho cơ quan đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú biết để xử lý theo thẩm quyền, điện thoại liên hệ số: ……………………………………………………………… , gặp Điều tra viên thụ lý vụ án để giải quyết.                                            

Nơi nhận:

– Như trên;

– Hồ sơ 02 bản.

    …………………………………………………………………………

 

(*) Chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị can cư trú hoặc đơn vị Quân đội đang quản lý bị can.

Bạn có thể tải mẫu thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu thông báo việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú

      Để được tư vấn chi tiết về thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.