Tải mẫu quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Tải mẫu quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài5 (100%) 1 vote QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ban hành kèm theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ có […]

Tải mẫu quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
5 (100%) 1 vote

QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Ban hành kèm theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2018

………(1)………
………(2)………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: ……..

……….., ngày…… tháng…… năm……..

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép thành lập …….. (3) ……..

 …….. (4) …….

Căn cứ …………………………………….…………………..(5)………………………………….. ;

Căn cứ…………………………………………………………………………………………………………….. ;

Căn cứ Nghị định số …/2018/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Xét đề nghị của: …………………………….…………………….(6) ……………………………. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập: …………………………….(3)………………………………………..

Tên bằng tiếng Việt:…………………………………………………………………………………………….

Tên bằng tiếng nước ngoài:………………………………………………………………………………….

Địa điểm trụ sở chính:………………………………………………………………………………………….

Điều 2. …………(3)………….. là cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 3. ………..(3)……………. hoạt động theo quy định của pháp luật về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, ………………(7)………………..

Điều 4. Hiệu lực của quyết định; cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành quyết định./.

 

 Nơi nhận:

Quyền hạn, chức vụ của người ký
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Hướng dẫn kê khai quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

(1) Tên cơ quan chủ quản (nếu có);

(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh Nhà nước ban hành quyết định;

(3) Tên cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được cho phép thành lập;

(4) Thủ trưởng của Cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép thành lập;

(5) Ghi rõ căn cứ pháp luật trực tiếp để ban hành quyết định;

(6) Thủ trưởng đơn vị trình quyết định;

(7) Ghi rõ văn bản pháp luật liên quan, tương ứng với loại hình cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài xin phép thành lập.

Bạn có thể tải mẫu quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

    Để được tư vấn chi tiết về quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7: 1900 6500  hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.
    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Trân trọng /./.