Tải mẫu quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

Tải mẫu quyết định áp dụng thủ tục rút gọn5 (100%) 1 vote QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG THỦ TỤC RÚT GỌN   Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm […]

Tải mẫu quyết định áp dụng thủ tục rút gọn
5 (100%) 1 vote

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG THỦ TỤC RÚT GỌN

  Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

     Thông tư này quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự của Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

……………………………….

………………………………

 

Mẫu số: 237

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:………………………..

 

………., ngày ……….. tháng ……….. năm……….

 

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG THỦ TỤC RÚT GỌN

 

Tôi: ……………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: ……….. ngày ……….tháng……..năm…….

của………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số: ………………… ngày…………tháng …….. năm…….

của …………………………………………………………………………………………… đối với bị can:

Họ tên: ………………………………………………………………………………………. Giới tính:…….                

Tên gọi khác:……………………………………………………………………………………………………               

Sinh ngày………….tháng ……….. năm ……………..tại:……………………………………………….              

Quốc tịch:…………………………………; Dân tộc:……………………..; Tôn giáo: …………………    

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………                

cấp ngày…………….tháng …………. năm …………………… Nơi cấp:…………………………….                          

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Về tội: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

quy định tại điểm …………. khoản …………. Điều ……………….. Bộ luật Hình sự;

Căn cứ khoản 1 Điều 456 và Điều 457 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng thủ tục rút gọn đối với vụ án hình sự: …………………………………………………………                                

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

xảy ra tại………………………………………………………………………………………………………………

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát………………………………………………………………………

Nơi nhận:

– ……………………………………

– …………………………………..

­- ……………………………………

– Bị can hoặc người đại diện của bị can;

– Hồ sơ 02 bản.

…………………………………………………………………….

 

Bạn có thể tải mẫu quyết định áp dụng thủ tục rút gọn theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định áp dụng thủ tục rút gọn, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn