Tải mẫu quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng

Tải mẫu quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG2 QUYẾT ĐỊNH 3 ÁP DỤNG BIỆN PHÁP HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG4 Bạn có thể tải mẫu quyết định áp dụng biện pháp […]

Tải mẫu quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng
5 (100%) 1 vote

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG

 

…………………………………….

…………………………………….

 

              Mẫu số: 232

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

            ngày 14/12/2017

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……………………………

 

………., ngày ……… tháng ………. năm……..

 

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG

 

Tôi: …………………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số: …………………….. ngày ……… tháng …….. năm …………  

của………………………………………………………………………………………………………………………….

đối với bị can ……………………………………………………………………………………………………………

về tội: ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

quy định tại khoản ………. Điều …………. Bộ luật Hình sự;

Căn cứ (1):  ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi số: ………………….  ngày………. tháng ………..  năm………………… của…………………………………………………………………………………….

Căn cứ Điều 91, Điều 92 và điểm …………. khoản 1 Điều 94 Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Điều 36, khoản 2 Điều 426 và Điều 428 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng đối với:

Họ tên: ……………………………………………………………………………………………. Giới tính:…….                

Tên gọi khác:…………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày………….tháng………..năm………………tại:………………………………………………………               

Quốc tịch:……………………………..; Dân tộc:………………………..; Tôn giáo: ……………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………………………………

cấp ngày…………..tháng………….năm …………………… Nơi cấp……………………………………….        

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………………………..                

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Phân công Điều tra viên ………………………………………………….thuộc Cơ quan ……………….. 

phối hợp với UBND xã/phường/thị trấn………………………………………………………………………               

…………………………………………………………………………………………………..thi hành Quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng.

Người bị hại trong vụ án(2):

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Những người khác tham gia hòa giải(3):

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian, địa điểm tiến hành hòa giải:……………………………………………………………………….              

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Người bị áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng có nghĩa vụ: Xin lỗi người bị hại và bồi thường thiệt hại; tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế của nơi cư trú, học tập, làm việc; trình diện trước cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu; tham gia các chương trình học tập, dạy nghề do địa phương tổ chức, tham gia lao động với hình thức phù hợp.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát  ……………………………………………………………………..

Nơi nhận:

– VKS ………………………………………..

– Người bị áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng;

– Cha, mẹ hoặc người đại diện của người bị áp dụng

biện pháp hòa giải tại cộng đồng;

– Người bị hại/người đại diện của người bị hại;

– UBND ………………………………………

– Hồ sơ 2 bản

…………………………………………………………….

                                                                                                                                 

Bạn có thể tải mẫu quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu  quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng

 Hướng dẫn kê khai quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng

(1) Ghi rõ căn cứ áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 94 BLHS; Đơn đề nghị tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự của người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại;

(2) Ghi đầy đủ họ tên người bị hại;

(3) Ghi đầy đủ họ tên những người tham gia hòa giải.

      Để được tư vấn chi tiết về  quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.