Tải mẫu quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn

Tải mẫu quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN2 QUYẾT ĐỊNH 3 ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN4 Bạn có thể tải […]

Tải mẫu quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn
5 (100%) 1 vote

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN

…………………………………..

………………………………….

 

Mẫu số: 234

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……………………..

 

….., ngày ……….. tháng ……… năm……..

 

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN

 

Tôi: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số: ………………… ngày ……… tháng …….. năm ……………….  

của…………………………………………………………………………………………………………………………….

đối với bị can ………………………………………………………………………………………………………………

về tội: …………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………quy định tại khoản ………. Điều ………………… Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi số: ………………………. 

ngày……. tháng ………  năm………………………. của……………………………………………………………..

Xét thấy(*):……………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ Điều 91, Điều 92 và điểm ………… khoản 1 Điều 95 Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Điều 36, khoản 3 Điều 426 và Điều 429 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã/phường/thị trấn đối với:

Họ tên: ……………………………………………………………………………………………….. Giới tính:…….                

Tên gọi khác:…………………………………………………………………………………………………………….               

Sinh ngày………….tháng ………. năm ………………tại…………………………………………………………. 

Quốc tịch:…………………………………..; Dân tộc:……………………….; Tôn giáo: ……………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………………………………….         

cấp ngày…………….tháng………….năm ……………………Nơi cấp:…………………………………………    

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

(*) Ghi rõ lý do, căn cứ áp dụng quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 95 BLHS.

Giao cho UBND xã/phường/thị trấn:……………………………………………………………………………..               

………………………………………………………………………………………………………………………………..

theo dõi, quản lý …………………………………………………………………………………….. theo quy định của pháp luật.

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ của người bị giáo dục tại xã/phường/thị trấn là: ……………………

……….tháng ……….. ngày, kể từ ngày……..tháng………năm ………………..đến ngày………..tháng………..năm….                

Trong thời hạn thực hiện, người bị giáo dục tại xã, phường, thị trấn có nghĩa vụ: Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ về học tập, lao động; chịu sự giám sát, giáo dục của gia đình, chính quyền xã, phường, thị trấn; không đi khỏi nơi cư trú khi không được phép; tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế của nơi cư trú, học tập, làm việc; trình diện trước cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu; tham gia các chương trình học tập, dạy nghề do địa phương tổ chức, tham gia lao động với hình thức phù hợp.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát……………………………………………………………………………             

Nơi nhận:

– VKS……………………………………..

– Người bị giáo dục tại xã/phường/thị trấn;

– Cha, mẹ hoặc người đại diện của người bị giáo dục tại xã/phường/thị trấn;

– UBND………………………………..

– Hồ sơ 02 bản

……………………………………………………………….

 

Bạn có thể tải mẫu quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.