Tải mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức

Tải mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức5 (100%) 1 vote PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN THÔNG QUA TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ, DOANH NGHIỆP Ban hành kèm theo Nghị định 13/2018 NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông […]

Tải mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức
5 (100%) 1 vote

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN THÔNG QUA TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ, DOANH NGHIỆP

Ban hành kèm theo Nghị định 13/2018 NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

……….., ngày….tháng…..năm……

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN
(Dành cho công dân yêu cầu cung cp thông tin thông qua tổ chức, đoàn th, doanh nghiệp)

Kính gửi:………………………………………………………………………

1. Tên tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp:………………………………………………………

2. Người đại diện của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp1…………………………………..

3. Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu……………………………………………..

cấp ngày ………../………. /………. tại………………………………………………………….

4. Địa chỉ trụ sở của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp: ………………………………………

5. Số điện thoại2……………………..; Fax……………….; E-mail: ……………………………

6. Tên văn bản/hồ sơ/tài liệu yêu cầu cung cấp:………………………………………………

7. Mục đích yêu cầu cung cấp thông tin: ………………………………………………………

8. Yêu cầu cung cấp thông tin này lần thứ:

a) Lần đầu

b) Khác: ……….. (ghi rõ số lần đã yêu cầu cung cấp thông tin có nội dung nêu trên)

9. Số lượng bản in, sao, chụp văn bản, hồ sơ, tài liệu: ………………………………………

10. Phương thức nhận văn bản, hồ sơ, tài liệu:……………………………………………….

□ Nhận tại nơi yêu cầu cung cấp thông tin

□ Nhận qua bưu điện (ghi rõ địa chỉ nhận):……………………………………………………

□ Fax (ghi rõ số fax): …………………………………………………………………………….

□ Nhận qua mạng điện tử (ghi rõ địa chỉ nhận): ………………………………………………

□ Hình thức khác (ghi rõ): ……………………………………………………………………….

11. Văn bản kèm theo (trong trường hợp tiếp cận thông tin có điều kiện):…………………

 

 

NGƯỜI YÊU CẦU3
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn kê khai phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức

1 Theo quy định của Bộ luật dân sự về người đại diện của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

2 Ghi số điện thoại, fax, email của người đại diện yêu cầu cung cấp thông tin.

3 Người đại diện ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đó.

Bạn có thể tải mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức

     Để được tư vấn chi tiết về phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

      Xin chân thành cảm ơn!