Tải mẫu giấy phép tạm thời đi khỏi nơi cư trú

Tải mẫu giấy phép tạm thời đi khỏi nơi cư trú: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an

GIẤY PHÉP TẠM THỜI ĐI KHỎI NƠI CƯ TRÚ

………………………………………….

………………………………………….

 

Mẫu số: 41     

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017       

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………………..

 

…….., ngày ……… tháng ………. năm………

 

GIẤY PHÉP TẠM THỜI ĐI KHỎI NƠI CƯ TRÚ

               

Cơ quan ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Xét đơn đề nghị về việc tạm thời đi khỏi nơi cư trú của bị can: ……………………………………………                             

……………………………………………………………………………………………………………………………………           

và sự đồng ý của(*)………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ…………………………………………………………………………………………………………………………..               

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ;

……………………………………………………………………………………………………………………………………. ;

Căn cứ Điều 36 và Điều 123 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Cho phép bị can được tạm thời đi khỏi nơi cư trú, kể từ ngày………….tháng…….. năm……………. đến ngày…………..tháng………….năm……………………..để……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………. đối với bị can:

Họ tên: ………………………………………………………………………………. Giới tính:……………..                

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày ………… tháng ……… năm………………….. tại:…………………………………………….    

Quốc tịch:…………………………….; Dân tộc:………………………………..; Tôn giáo:……………….               

Nghề nghiệp: ……………………………………………… Số điện thoại liên hệ:………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………..           

cấp ngày ………… tháng ……… năm ………………. Nơi cấp: …………………………………………. 

Nơi cư trú/đơn vị Quân đội đang quản lý bị can: ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Hết thời hạn trên, bị can phải có mặt tại nơi cư trú/đơn vị Quân đội đang quản lý bị can theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số:……………….ngày………..tháng……….năm……………. của Cơ quan……………………..                

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Nếu bị can vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Tố tụng hình sự thì bị tạm giam. …………………………………………………………………………………………………………………………….                       

Nơi nhận:

– VKS …………………………………………………

– UBND……………………………………………….

– Đơn vị Quân đội quản lý bị can;

– Bị can;

– Hồ sơ 02 bản.

    ………………………………………………………………………..

(*) Ghi rõ chính quyền xã/phường/thị trấn nơi bị can cư trú hoặc đơn vị Quân đội quản lý bị can.

Bạn có thể tải mẫu giấy phép tạm thời đi khỏi nơi cư trú theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu  giấy phép tạm thời đi khỏi nơi cư trú

     Để được tư vấn chi tiết về giấy phép tạm thời đi khỏi nơi cư trú, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.