Tải mẫu giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập của Trung tâm hòa giải thương mại

Tải mẫu giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập của Trung tâm hòa giải thương mại5 (100%) 1 vote GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI Mẫu số 08/TT-HGTM (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT […]

Tải mẫu giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập của Trung tâm hòa giải thương mại
5 (100%) 1 vote

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

Mẫu số 08/TT-HGTM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Trung tâm hòa giải thương mại………………………………………………

Giấy phép thành lập số:………được Bộ Tư pháp cấp ngày…….tháng……năm….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: ……………………………………………Nam/nữ:…………………

Ngày sinh:……/…../………Nơi sinh:……………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………….

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân: …………….

Ngày cấp:………/………../……………Nơi cấp:……………………………………..

Đề nghị Bộ Tư pháp cấp lại Giấy phép thành lập cho Trung tâm hòa giải thương mại với lý do cấp lại như sau: ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

          Tài liệu gửi kèm :

  1. ……………………………………………………………………………
  2. ……………………………………………………………………………

           

 

 Tỉnh (thành phố), ngày… tháng …năm…

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm hòa giải thương mại

 (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

     Bạn có thể tải mẫu giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập của Trung tâm hòa giải thương mại  theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập của Trung tâm hòa giải thương mại

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn vấn chi tiết về  giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập của Trung tâm hòa giải thương mại, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.