Tải mẫu giấy đề nghị bổ sung hoạt động hòa giải thương mại cho Trung tâm trọng tài

Tải mẫu giấy đề nghị bổ sung hoạt động hòa giải thương mại cho Trung tâm trọng tài5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 GIẤY ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI CHO TRUNG TÂM TRỌNG TÀI2 GIẤY ĐỀ NGHỊ3 BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI CHO TRUNG TÂM TRỌNG […]

Tải mẫu giấy đề nghị bổ sung hoạt động hòa giải thương mại cho Trung tâm trọng tài
5 (100%) 1 vote

GIẤY ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI CHO TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

   Ngày 26 tháng 2 năm 2018, Bộ tư pháp ban hành thông tư 02/2018 TT-BTP có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2018. Thông tư này ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. 

    Thông tư này áp dụng đối với hòa giải viên thương mại; Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh, văn phòng đại diện của Trung tâm hòa giải thương mại; Trung tâm trọng tài thực hiện hoạt động hòa giải thương mại; tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam, chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan quản lý nhà nước về hòa giải thương mại và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Mẫu số 03/TP-HGTM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP)

                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI CHO TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Trung tâm trọng tài thương mại…………………………………………………………..

Giấy phép thành lập số: …………được Bộ Tư pháp cấp ngày…..tháng……năm……

Giấy đăng ký hoạt động số……….được Sở Tư pháp cấp ngày…..tháng……năm…..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………………………..

Chủ tịch Trung tâm trọng tài thương mại:

Họ và tên: ……………………………………………Nam/nữ: …………………………..

Ngày sinh:……/………/….………………………………………………………………….

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân:..……………………….

Ngày cấp……./……./…….Nơi cấp:………………………………………………………..

Điện thoại:………………………Email:…………………………………………………………….         

Đề nghị bổ sung hoạt động hòa giải thương mại cho Trung tâm trọng tài với nội dung cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

Tài liệu gửi kèm:

  1. …………………………………………………………………………………………..
  2. …………………………………………………………………………………….……..

 

Tỉnh (thành phố), ngày… tháng …năm…

Người đại diện theo pháp luật

của Trung tâm trọng tài

(Ký và ghi rõ họ, tên)

     Bạn có thể tải mẫu giấy đề nghị bổ sung hoạt động hòa giải thương mại cho Trung tâm trọng tài theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu giấy đề nghị bổ sung hoạt động hòa giải thương mại cho Trung tâm trọng tài

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn vấn chi tiết về giấy đề nghị bổ sung hoạt động hòa giải thương mại cho Trung tâm trọng tài, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.