Tải mẫu đơn thuận tình ly hôn quận Thanh Xuân

Tải mẫu đơn thuận tình ly hôn quận Thanh Xuân: Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂNHọ tên (vợ hoặc chồng): ......................

ĐƠN THUẬN TÌNH LY HÔN QUẬN THANH XUÂN

Về nguyên tắc mẫu đơn có thể viết tay, đánh máy hoặc mua tại tòa án nhưng phải có đầy đủ các nội dung thông tin cần thiết theo mẫu của tòa án để tòa án dựa trên yêu cầu cụ thể của đơn ly hôn làm căn cứ để giải quyết thủ tục ly hôn. Mẫu đơn xin ly hôn cũng được chia thành hai loại: Mẫu đơn ly hôn thuận tình và mẫu đơn xin ly hôn đơn phương.

Thuận tình ly hôn: là việc cả 2 vợ chồng tự nguyện ly hôn. Hai bên đã thỏa thuận xong về việc nuôi dưỡng, chăm sóc, chu cấp và giáo dục cho con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con, phân chia không tranh chấp tài sản chung của 2 vợ chồng.

Ly hôn đơn phương: Là ly hôn từ 1 phía vợ hoặc chồng  mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ chồng làm cuộc sống hôn nhân trở nên trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  … tháng … năm …….

 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN

Họ tên (vợ hoặc chồng): ………………………………………. Sinh năm: …………………

Chứng minh thư số: ………………………. cấp ngày: ……………… điện thoại:………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Họ tên (vợ hoặc chồng): …………………………………….. Sinh năm: …………………..

Chứng minh thư số: …………………….. cấp ngày: …………….. điện thoại: …………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Hai người xây dựng gia đình ngày: ……….. tháng ………. năm ……………………….

Có đăng ký kết hôn tại UBND phường, xã: ………………………………………………..

Quận, huyện: ………………………………. Tỉnh, Thành phố: ………………………………

Lấy nhau tự nguyện (nếu bị ép buộc ghi rõ): ………………………………………………

Nếu không có đăng ký kết hôn nói rõ lý do: ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

1. Về tình cảm hai người thỏa thuận xác định:

Hai người chung sống với nhau từ ngày …….. tháng …… năm ……………………….

Tại:…………………………………………………………………………………………………………..

(Nếu thay đổi chỗ ở phải ghi rõ quá trình thay đổi từ khi chung sống đến khi ly hôn):……                         …………………………………………………………………………………………………………………..        

Quá trình chung sống hạnh phúc đến ngày ………. tháng …… năm …………………

Bắt đầu mâu thuẫn từ ngày ……… tháng ……. năm …….. nguyên nhân mâu thuẫn:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..                         ………………………………………………………………………………………………………………………………………..                         ………………………………………………………………………………………………………………………………………..            

Quá trình mâu thuẫn được địa phương, cơ quan, gia đình và bản thân các bên giải quyết như thế nào?

………………………………………………………………………………………………………………………………………..                         ………………………………………………………………………………………………………………………………………..                         ………………………………………………………………………………………………………………………………………..            

Hai người thỏa thuận xin được công nhận thuận tình ly hôn.

2. Về con chung, hai người thỏa thuận:

 Hai người có mấy con chung: ………………………………………………………………………

1. Họ tên: ……………………………………Sinh ngày: …….. tháng ………. năm ………..

2. …………………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………………..

Hiện tại đang ở với ai: ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi ly hôn ai nuôi con nào? ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Người kia có phải đóng góp nuôi con không và mức đóng là bao nhiêu …………..

……………………………………………………………………………………………………………….

  • Tổng thu nhập bình quân của Chồng: …………………………….đ/tháng
  • Tổng thu nhập bình quân của Vợ: …………………………………đ/tháng

………………………………………………………………………………………………………………………………………..                         ………………………………………………………………………………………………………………………………………..                         ………………………………………………………………………………………………………………………………………..      

3. Về tài sản – Nhà đất hai người thỏa thuận giải quyết:

Về tài sản chung của vợ chồng gồm (khai đầy đủ các loại, ghi rõ nguồn gốc, thời gian mua, ai đang quản lý, sử dụng, giá trị từng loại tài sản) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..                         ………………………………………………………………………………………………………………………………………..                         ………………………………………………………………………………………………………………………………………..      

Sau khi ly hôn, phân chia cụ thể cho từng bên vợ được hưởng tài sản gì, chồng hưởng tài sản gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………..                         ………………………………………………………………………………………………………………………………………..                         ………………………………………………………………………………………………………………………………………..      

Nếu có nợ cần ghi vào quyết định thuận tình thì xác định rõ từng khoản nợ chung nợ riêng, trách nhiệm trả nợ của từng người:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..                         ………………………………………………………………………………………………………………………………………..                         ………………………………………………………………………………………………………………………………………..      

Nếu không có tài sản hoặc không có yêu cầu giải quyết thì ghi rõ là không có hoặc không yêu cầu Tòa án giải quyết: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..                         ………………………………………………………………………………………………………………………………………..                         ………………………………………………………………………………………………………………………………………..      

Bên vợ ký và ghi rõ họ tên                                     Bên chồng ký và ghi rõ họ tên

Bạn có thể tải mẫu đơn thuận tình ly hôn quận Thanh Xuân theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu đơn thuận tình ly hôn quận Thanh Xuân

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về cách kê khai đơn thuận tình ly hôn quận Thanh Xuân quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về  Email: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc  xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hồng Hạnh