Tải mẫu đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

Tải mẫu đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI2 ĐƠN ĐỀ NGHỊ3 Cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài […]

Tải mẫu đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài
5 (100%) 1 vote

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

Ban hành kèm theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2018

……….…(1)…………
——-

(QUỐC HIỆU /BIỂU TƯỢNG
CỦA … (1) … 
nếu có
—————

Số: ………

……….., ngày…… tháng…… năm……..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài
……………………(1)……………………..

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài: ……………………….(2)……………………………………

Được thành lập theo: …………………………………………..(3)…………………………………..

Có trụ sở tại: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………Fax:…………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………..Website:……………………………………………………..

Lĩnh vực hoạt động chính:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Xin phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dục tại Việt Nam với nội dung sau:

1. Tên Văn phòng đại diện:

Tên tiếng Việt: …………………………………………………(4)……………………………………..

Tên tiếng nước ngoài: …………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ đặt trụ sở Văn phòng đại diện: ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Trưởng Văn phòng đại diện:

Họ và tên: ………………………………..(5)………………….. Giới tính (Nam, nữ): ………….

Sinh ngày ……….. tháng ………… năm ………… Quốc tịch: ……………………………………..

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam: …………………………… (6) …………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………………..

Do: ………………………… cấp ngày …… tháng …… năm ……. tại: …………………………..

4. Nội dung hoạt động: ………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

5. Thời hạn hoạt động: ………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết:

– Chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn xin phép và Hồ sơ gửi kèm;

– Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện giáo dục của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam và các nội dung quy định trong Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

 

 

Đại diện theo pháp luật của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm bao gồm:


Hướng dẫn kê khai đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài;

(2) Ghi tên bng chữ in hoa;

(3) Ghi rõ giấy tờ pháp lý xác định tư cách pháp nhân của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài, thời điểm và cơ quan ban hành;

(4) Ghi tên bằng chữ in hoa;

(5) Ghi tên bằng chữ in hoa;

(6) Ghi rõ địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc sẽ đến thường trú tại Việt Nam.

Bạn có thể tải mẫu đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

    Để được tư vấn chi tiết về đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7: 1900 6500  hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.
    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Trân trọng /./.