Tải mẫu đề nghị thay thế biện pháp ngăn chặn

Tải mẫu đề nghị thay thế biện pháp ngăn chặn: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an

ĐỀ NGHỊ THAY THẾ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

…………………………………….

……………………………………..

 

Mẫu số: 47     

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017       

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………………..

 

…….., ngày ………. tháng ………. năm………

 

 ĐỀ NGHỊ THAY THẾ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN (1)

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ(2):……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Căn cứ Điều 36 và Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Cơ quan………………………………………………………………………………………………………………

đề nghị Viện kiểm sát…………………………………………………………………………………………….

thay thế biện pháp ngăn chặn(3) ……………………………………………………………………………….

theo Quyết định/Lệnh  …………………………………………………………………………………..  số: ….

ngày ……….. tháng ………. năm…………….. của …………………………………………………………..

và Quyết định phê chuẩn số: …………………… ngày …………. tháng ……….. năm ………………… của Viện kiểm sát  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Bằng biện pháp ngăn chặn:……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian áp dụng: ………………………………………………………………………………………. đối với:

Họ tên: …………………………………………………………………………….. Giới tính:……………………                

Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại:……………………………………………..           

Quốc tịch: …………………………….; Dân tộc: ……………………….; Tôn giáo:……………………….. 

Nghề nghiệp:  ………………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………..               

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: …………………………………………            

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………..

Nơi nhận:

– Như trên;

– Hồ sơ 02 bản.

 

  …………………………………………………………………………….

 

Bạn có thể tải mẫu đề nghị thay thế biện pháp ngăn chặn theo đường link dưới đây:

>>> Tải mẫu đề nghị thay thế biện pháp ngăn chặn

Hướng dẫn kê khai đề nghị thay thế biện pháp ngăn chặn

(1) Biện pháp ngăn chặn do Viện kiểm sát phê chuẩn trong giai đoạn điều tra thì việc thay thế biện pháp ngăn chặn do Viện kiểm sát quyết định;

(2) Ghi rõ căn cứ để thay thế biện pháp ngăn chặn;

(3) Gia hạn tạm giữ (lần thứ nhất hoặc thứ hai), tạm giam, bảo lĩnh hoặc đặt tiền để bảo đảm.

      Để được tư vấn chi tiết về đề nghị thay thế biện pháp ngăn chặn, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.