Tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân

Tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân5 (100%) 1 vote ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA PHÁP NHÂN ………………………………. ………………………………..   Mẫu số: 271 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017     CỘNG […]

Tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân
5 (100%) 1 vote

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH

TẠM ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA PHÁP NHÂN

……………………………….

………………………………..

 

Mẫu số: 271

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:………………………….

 

…….., ngày ……….. tháng ………. năm……

 ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH

TẠM ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA PHÁP NHÂN  

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………

Cơ quan  …………………………………………………………………………………………………..

ra Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân số: …….. ngày………. tháng ………năm ………

Sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định(*):……………………………………………..           

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Điều 436 và khoản 1 Điều 439 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Cơ quan……………………………………………………………………………………………………….

ra Quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân số:……………………

ngày……………… tháng …………………………. năm …………………….  đối với pháp nhân:

Tên bằng tiếng Việt:………………………………………………………………………………………..        

…………………………………………………………………………………………………………………….

Tên bằng tiếng nước ngoài: ……………………………………………………………………………..

Tên viết tắt:……………………………………………………………………………………………………..               

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………….              

……………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………………………………………..         

………………………………………………………………………………………………………………………

Quyết định thành lập số: …………………. ngày……… tháng …….. năm …….. của…………               

………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền:…………………………………………………….

…………………………………………………………………..cấp ngày………. tháng …….. năm …..                 

Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………………………

Hoạt động của pháp nhân liên quan đến hành vi phạm tội bị tạm đình chỉ:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Thời hạn tạm đình chỉ hoạt động của pháp nhân là: ……………………………………………..

ngày kể từ ngày………. tháng …….. năm ………. đến ngày………. tháng …….. năm……….  

Đề nghị Viện kiểm sát……………………………………………………………………………………………………..phê chuẩn Quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân trên.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Hồ sơ 02 bản.     

……………………………………………………..

 

     Bạn có thể tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân

     Hướng dẫn kê khai đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân

     (*) Ghi rõ căn cứ xác định hành vi phạm tội của pháp nhân gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của con người, môi trường hoặc trật tự an toàn xã hội.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hình sự: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn