Tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để đảm bảo thi hành án

Tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để đảm bảo thi hành án5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH BUỘC PHÁP NHÂN 2 PHẢI NỘP MỘT KHOẢN TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN3 ĐỀ NGHỊ PHÊ […]

Tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để đảm bảo thi hành án
5 (100%) 1 vote

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH BUỘC PHÁP NHÂN

PHẢI NỘP MỘT KHOẢN TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN

………………………………….

………………………………….

 

Mẫu số: 273

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:………………………..

 

……., ngày ……….. tháng ……… năm……….

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH BUỘC PHÁP NHÂN

PHẢI NỘP MỘT KHOẢN TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………

Cơ quan  …………………………………………………………………………………………………………..

ra Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân số: ………… ngày………. tháng …… năm……

Sau khi tiến hành điều tra, xét thấy:……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Điều 436 và khoản 2 Điều 439 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Cơ quan………………………………………………………………………………………………………………

ra Quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án số:…….

ngày………………………….. tháng …………………. năm …………………….  đối với pháp nhân:

Tên bằng tiếng Việt:……………………………………………………………………………………………..

Tên bằng tiếng nước ngoài: ………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt:…………………………………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………………………………….        

Quyết định thành lập số: ………………….. ngày………. tháng ………  năm ……….  của………..

Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền:………………………………………………………….

cấp ngày………… tháng ………  năm …………………. Nơi cấp: ………………………………………..      

Số tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án là: (ghi bằng số) …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 (ghi bằng chữ) …………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Viện kiểm sát  …………………………………………………………………………………………..        

phê chuẩn Quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án trên.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Hồ sơ 02 bản.

……………………………………………………………..

     Bạn có thể tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để đảm bảo thi hành án theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để đảm bảo thi hành án

      Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về biện pháp ngăn chặn tạm giam quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hình sự: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn