Tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

Tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT2 ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN3 QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ […]

Tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
5 (100%) 1 vote

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên

………………………………..

……………………………….

 

Mẫu số: 199

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………………….

 

…….., ngày ……….. tháng ………. năm………..

 

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT (1)

 

    Kính gửi: ………………………………………………………………………………………..

 

Cơ quan…………………………………………………………………………………………………………………….

đang thụ lý điều tra vụ án…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: ……………………… ngày…………tháng……….. năm…..

Kết quả điều tra đến nay như sau(2):

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Để thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ án;

Căn cứ các điều 223, 224 và 225 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan…………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ra Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt:…………………………………………………… 

số: ……………. ngày………..tháng……….. năm……………..trong thời hạn………………..ngày, đối với:

Họ tên: ……………………………………………………………………………………………………… Giới tính:…….

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………………………………………

Sinh  ngày…………tháng………..năm………………tại……………………………………………………………….. 

Quốc tịch:………………………..; Dân tộc:………………………………..; Tôn giáo: ……………………………..

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát…………………………………………………………………. phê chuẩn Quyết định trên.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Hồ sơ 02 bản

…………………………………………………………………………..

 

Bạn có thể tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt 

     >>> Tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

Hướng dẫn kê khai đề nghị phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt 

(1) Mẫu dùng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp;

(2) Ghi rõ nội dung vụ án, căn cứ và sự cần thiết áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.

     Để được tư vấn chi tiết về đề nghị phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.