Tải mẫu biên bản về việc hòa giải tại cộng đồng

Tải mẫu biên bản về việc hòa giải tại cộng đồng5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 BIÊN BẢN VỀ VIỆC HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG2 BIÊN BẢN 3 VỀ VIỆC HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG4 Bạn có thể tải mẫu biên bản về việc hòa giải tại cộng đồng theo đường link […]

Tải mẫu biên bản về việc hòa giải tại cộng đồng
5 (100%) 1 vote

BIÊN BẢN VỀ VIỆC HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG

Mẫu số: 233

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

VỀ VIỆC HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG

 

Vào hồi …………. giờ …………. ngày……….. tháng ……….. năm……………………..tại………………         

………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………… Điều tra viên

thuộc Cơ quan………………………………………………………………………………………………………..                

Ông/bà:. ………………………………………………………………………………………………………………..

đại diện UBND xã/phường/thị trấn……………………………………………………………………………..           

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú:………………………………………………………………………………………………………………

Tư cách tham gia tố tụng: ………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………………………  

Nơi cư trú:………………………………………………………………………………………………………………

Tư cách tham gia tố tụng: ………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

Thi hành Quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng số:…………………………………              

ngày……… tháng …….  năm…………..của………………………………………………………………………          

đối với:………………………………………………………………… đã có hành vi:…………………………….                

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

phạm vào điểm ……….. khoản ………….. Điều ………………. Bộ luật Hình sự;

Tiến hành lập biên bản hòa giải tại cộng đồng với nội dung sau:

1. Người bị hại(1):

Họ tên: ……………………………………………………………………………………………. Giới tính:…….                

Tên gọi khác:…………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày………….tháng ……….. năm………………tại………………………………………………………              

Quốc tịch:………………………………….; Dân tộc:……………………..; Tôn giáo: ………………………     

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………………………………………………..           

cấp ngày…………….tháng………….năm ……………………Nơi cấp:…………………………………….                

Nơi cư trú:…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Người bị áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng:

Họ tên: ……………………………………………………………………………………………. Giới tính:…….                

Tên gọi khác:…………………………………………………………………………………………………………           

Sinh ngày………….tháng ……….. năm………………tại……………………………………………………..

Quốc tịch:……………………………….; Dân tộc:………………………….; Tôn giáo: ……………………       

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………………………………………………..                

cấp ngày…………….tháng………….năm ……………………Nơi cấp:…………………………………….

Nơi cư trú:…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

HỎI VÀ ĐÁP:

(Các câu hỏi, câu trả lời, lời trình bày của những người khác tham gia hòa giải)

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

               

KẾT QUẢ HÒA GIẢI (2):

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Việc hòa giải kết thúc vào hồi…………..giờ……………. ngày…………tháng…………năm…………

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây. Biên bản hòa giải được lập thành năm bản, một bảo giao cho đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; một bản giao cho người bị hại; một bản giao cho người bị áp dụng biện pháp hòa giải; hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

 

ĐẠI  DIỆN CHÍNH QUYỀN

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

ĐIỀU TRA VIÊN

NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP

HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG

NGƯỜI BỊ HẠI

NHỮNG NGƯỜI THAM GIA KHÁC

(Nếu có)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 

Bạn có thể tải mẫu biên bản về việc hòa giải tại cộng đồng theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu biên bản về việc hòa giải tại cộng đồng

Hướng dẫn kê khai biên bản về việc hòa giải tại cộng đồng

(1) Nếu có nhiều người bị hại tham gia hòa giải thì ghi đầy đủ thông tin của từng người;

(2) Ghi rõ nội dung theo quy định của điểm g khoản 5 Điều 428 BLTTHS.

     Để được tư vấn chi tiết về biên bản về việc hòa giải tại cộng đồng, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.