Tải mẫu biên bản tiếp nhận người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang

Tải mẫu biên bản tiếp nhận người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA được sử dụng từ ngày ...

BIÊN BẢN TIẾP NHẬN NGƯỜI BỊ BẮT TRONG TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI QUẢ TANG

Mẫu số: 55     

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017       

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN TIẾP NHẬN NGƯỜI BỊ BẮT

TRONG TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI QUẢ TANG (1)

         

Hồi ………. giờ …………   ngày…………… tháng …………   năm ………….. tại ………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ……………………………………………………………….. Chức vụ: …………………………….                

thuộc cơ quan………………………………………………………………………… là người tiếp nhận.

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..là người giao.

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………. là người chứng kiến.

Căn cứ khoản 1 Điều 111, Điều 115 và Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản tiếp nhận người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang đối với (2):

Họ tên: ……………………………………………………………………………………………. Giới tính:…….                

Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày ………… tháng ……….. năm ………………… tại: ………………………………………………            

Quốc tịch: ……………………………..; Dân tộc: …………………………………; Tôn giáo:……………..               

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………….. 

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: …………………………………………..       

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(3)………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………          

Tài liệu, đồ vật thu giữ, tạm giữ (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tình trạng sức khỏe của người phạm tội quả tang(4):

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Việc tiếp nhận người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang kết thúc vào hồi …………. giờ …………… ngày…………tháng………….năm……………………………………………………………………………………………………..

Biên bản đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

       

NGƯỜI GIAO  

NGƯỜI TIẾP NHẬN

 

 

NGƯỜI PHẠM TỘI QUẢ TANG

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

Bạn có thể tải mẫu biên bản tiếp nhận người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang theo đường link dưới đây:

    >>> Tải mẫu biên bản tiếp nhận người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang

Hướng dẫn kê khai biên bản tiếp nhận người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang

(1) Mẫu dùng trong trường hợp người phạm tội quả tang bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân;

(2) Trường hợp có nhiều người phạm tội quả tang thì ghi lần lượt nhân thân từng người;

(3) Ghi tóm tắt diễn biến sự việc, lời khai của người phạm tội quả tang và những đồ vật, tài liệu thu giữ; nếu là đồ vật, tài liệu cần niêm phong thì phải niêm phong tại chỗ và ghi vào biên bản.,

(4) Sức khỏe bình thường hoặc có thương tích, bệnh lý.

      Để được tư vấn chi tiết về biên bản tiếp nhận người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.