Hỏi đáp luật sở hữu trí tuệ

Quy định về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Quy định về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

 QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ QUYỀN LIÊN QUAN Kiến thức của bạn:      Quy định về đăng ký quyền tác giả quyền liên quan Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009   Nội dung tư vấn Đăng ký quyền tác giả quyền liên quan      Điều 49, Luật sở hữu trí tuệ quy định "Đăng ký quyền tác giả quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu

Xem tiếp »

Quy định về chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Quy định về chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Kiến thức của bạn:      Quy định về chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009  Nội dung tư vấn Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan      Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ

Xem tiếp »

Các loại hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Các loại hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Kiến thức của bạn:      Các loại hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật sở hữu trí tuê 2005 sửa đổi, bổ sung 2009  Nội dung tư vấn      1. Căn cứ vào năng lực sử dụng quyền có thể phân chia thành hợp đồng sử dụng độc quyền và hợp đồng sử dụng không độc quyền      + Hợp đồng sử

Xem tiếp »

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với ghi âm, ghi hình

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với ghi âm, ghi hình

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI GHI ÂM, GHI HÌNH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI GHI ÂM, GHI HÌNH Hôm nay, ngày..............tháng..................năm ................. Tại..................................................................................... Chúng tôi gồm: Bên cho phép sử dụng quyền liên

Xem tiếp »

Mẫu hợp đồng sử dụng quyền tác giả – sử dụng tác phẩm

Mẫu hợp đồng sử dụng quyền tác giả – sử dụng tác phẩm

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN TÁC GIẢ - SỬ DỤNG TÁC PHẨM HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM (đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh) Số:.../.... Hôm nay, ngày ….. tháng …… năm …….. Tại …………………………………………………. Chúng tôi gồm: Bên A: ……………………………………………………………………………………………………… Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………….. Là: …………………………………………………………………………………………………………… (Tác giả đồng

Xem tiếp »

Quy định của pháp luật về chuyển nhượng quyền tác giả

Quy định của pháp luật về chuyển nhượng quyền tác giả

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về chuyển nhượng quyền tác giả Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009  Nội dung tư vấn Quy định chung về chuyển nhượng quyền tác giả      Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được pháp luật quy định

Xem tiếp »

Hành vi vi phạm quyền tác giả và quy định xử phạt hành chính

Hành vi vi phạm quyền tác giả và quy định xử phạt hành chính

 HÀNH VI VI PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT Kiến thức của bạn:      Hành vi vi phạm quyền tác giả và quy định xử phạt Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009. Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền

Xem tiếp »

Đăng ký quyền tác giả và các vấn đề liên quan

Đăng ký quyền tác giả và các vấn đề liên quan

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Câu hỏi của bạn:      Em muốn hỏi về việc đăng ký bản quyền tác giả. Về vi phạm bản quyền.  Với những vấn đề liên quan đến đăng ký quyền tác giả mong luật sư tư vấn giúp e với ạ. Chân thành cám ơn luật sư Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả

 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN TÁC GIẢ Kiến thức của bạn:      Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật sở hữu trí tuệ 2005 - Sửa đổi, bổ sung 2009  Nội dung tư vấn Người nộp và cách thức nộp hồ sơ      Theo quy định tại Điều 50,Luật SHTT thì      Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu

Xem tiếp »

Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

MỨC XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Kiến thức của bạn:       Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan Kiến thức của Luật sư: Chào bạn! Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến phòng tư vấn pháp luật qua

Xem tiếp »
Trang 1 của 712345...Cuối »