Quy định về việc tổ chức đối thoại khi giải quyết khiếu nại

Quy định về việc tổ chức đối thoại khi giải quyết khiếu nạiĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI2 Nội dung kiến thức về vấn đề tổ chức đối thoại:2.1 1. Các trường hợp đối thoại, thành phần tham gia đối thoại và nội dung đối thoại2.1.1 1.1 […]

Quy định về việc tổ chức đối thoại khi giải quyết khiếu nại
Đánh giá bài viết

TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI

Kiến thức của bạn:

Quy định về việc tổ chức đối thoại khi giải quyết khiếu nại

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về vấn đề tổ chức đối thoại:

1. Các trường hợp đối thoại, thành phần tham gia đối thoại và nội dung đối thoại

Khoản 7 Điều 1 Thông tư 02/2016/TT-TTCP quy định cụ thể như sau:

1.1 Các trường hợp đối thoại

Bao gồm:

 • Trong quá trình giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, người giải quyết khiếu nại lần đầu tiến hành đối thoại nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau.
 • Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại phải tiến hành đối thoại.
 • Trong quá trình giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, người giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai phải tiến hành đối thoại.
2.2 Thành phần tham gia đối thoại, nội dung đối thoại

Gồm:

 • Người giải quyết khiếu nại;
 • Người khiếu nại hoặc người đại diện;
 • Người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại;
 • Người bị khiếu nại;
 • Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

     Người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung đối thoại.

     Trường hợp người khiếu nại hoặc người đại diện hợp pháp vắng mặt khi được thông báo bằng văn bản đến lần thứ hai thì người giải quyết khiếu nại lập biên bản chấm dứt đối thoại.

2.3 Nội dung đối thoại

     Người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội dung cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, bổ sung thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình.

tổ chức đối thoại

tổ chức đối thoại

2. Tổ chức đối thoại

Được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật khiếu nại 2011, cụ thể như sau:

 • Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; việc đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ.
 • Người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc đối thoại.
 • Khi đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội dung cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ liên quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình.
 • Việc đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải ghi rõ ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do; biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại.
 • Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về tổ chức đối thoại, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.