Quy định chung của pháp luật về hoạt động thanh tra

Quy định chung của pháp luật về hoạt động thanh tra Kiến thức của bạn:      Khái quát chung về hoạt động thanh tra theo quy định của pháp luật hiện hành Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Thanh tra 2010 Nội dung tư vấn      Hoạt động thanh […]

Quy định chung của pháp luật về hoạt động thanh tra

Kiến thức của bạn:

     Khái quát chung về hoạt động thanh tra theo quy định của pháp luật hiện hành

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Thanh tra 2010

Nội dung tư vấn

     Hoạt động thanh tra do Đoàn thanh tra, Thanh tra viên và người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thực hiện.

hoat-dong-thanh-tra

1. Nguyên tắc hoạt động thanh tra

 • Tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.
 • Không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

2. Hình thức thanh tra

 • Hoạt động thanh tra được thực hiện theo kế hoạch, thanh tra thường xuyên hoặc thanh tra đột xuất.
 • Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 • Thanh tra thường xuyên được tiến hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.
 • Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.

3. Căn cứ ra quyết định thanh tra

Việc ra quyết định thanh tra phải có một trong các căn cứ sau đây:

 • Kế hoạch thanh tra;
 • Theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước;
 • Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;
 • Yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

      Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi cung cấp nêu trên sẽ giúp cho quý khách hiểu được phần nào quy định của pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

       Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

       Trân trọng /./.               

Liên kết tham khảo: