Phương tiện bảo vệ cá nhân được công ty cấp khi làm việc

Phương tiện bảo vệ cá nhân được công ty cấp khi làm việcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Phương tiện bảo vệ cá nhân được công ty cấp2 Nội dung tư vấn về phương tiện bảo vệ cá nhân được công ty cấp2.1      1. Đối tượng được cấp phương tiện […]

Phương tiện bảo vệ cá nhân được công ty cấp khi làm việc
Đánh giá bài viết

Phương tiện bảo vệ cá nhân được công ty cấp

Kiến thức của bạn:

 • Phương tiện bảo vệ cá nhân được công ty cấp khi làm việc

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Nội dung tư vấn về phương tiện bảo vệ cá nhân được công ty cấp

     1. Đối tượng được cấp phương tiện bảo vệ cá nhân

     Điều 2 Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đối tượng được cấp phương tiện bảo vệ cá nhân như sau:

     Thứ nhất: Người sử dụng lao động trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã; cá nhân có sử dụng lao động, bao gồm:

 • Các cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; lực lượng vũ trang (bao gồm cả lực lượng làm công tác cơ yếu);
 • Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;
 • Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;
 • Hợp tác xã;
 • Các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế có trụ sở đóng trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Các tổ chức, cá nhân khác có sử dụng lao động.

     Thứ hai: Công chức, viên chức, người lao động làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, độc hại kể cả cán bộ quản lý thường xuyên đi thanh tra, kiểm tra, giám sát hiện trường, cán bộ nghiên cứu, giáo viên giảng dạy, sinh viên thực tập, học sinh học nghề hoặc người thử việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động nêu tại khoản 1 Điều này.

Phương tiện bảo vệ cá nhân được công ty cấp

Phương tiện bảo vệ cá nhân được công ty cấp

     2. Phương tiện bảo vệ cá nhân được công ty cấp khi làm việc

    Điều 3 Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân quy định về phương tiện bảo vệ cá nhân được công ty cấp khi làm việc như sau: 

     Thứ nhất: Phương tiện bảo vệ cá nhân là những dụng cụ, phương tiện cần thiết mà người lao động phải được trang bị để sử dụng trong khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ cơ thể khỏi tác động của các yếu tố nguy hiểm, độc hại phát sinh trong quá trình lao động, khi các giải pháp công nghệ, thiết bị, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc chưa thể loại trừ hết.

     Thứ hai: Phương tiện bảo vệ cá nhân bao gồm:

 • Phương tiện bảo vệ đầu;
 • Phương tiện bảo vệ mắt, mặt;
 • Phương tiện bảo vệ thính giác;
 • Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp;
 • Phương tiện bảo vệ tay, chân;
 • Phương tiện bảo vệ thân thể;
 • Phương tiện chống ngã cao;
 • Phương tiện chống điện giật, điện từ trường;
 • Phương tiện chống chết đuối;
 • Các loại phương tiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động khác.

     Thứ ba: Phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người lao động phải phù hợp với việc ngăn ngừa có hiệu quả các tác hại của các yếu tố nguy hiểm, độc hại trong môi trường lao động, dễ dàng trong sử dụng, bảo quản và không gây tác hại khác.

     Thứ tư: Các phương tiện bảo vệ cá nhân phải đảm bảo chất lượng, quy cách theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định khác của nhà nước.

    Để được tư vấn về phương tiện bảo vệ cá nhân được công ty cấp chi tiết về bảo hiểm quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Xin chân thành cảm ơn.