Nội dung hợp đồng lao động với người giúp việc gia đình

Nội dung hợp đồng lao động với người giúp việc gia đìnhĐánh giá bài viết Nội dung hợp đồng lao động với người giúp việc Kiến thức của bạn: Nội dung hợp đồng lao động với người giúp việc Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động […]

Nội dung hợp đồng lao động với người giúp việc gia đình
Đánh giá bài viết

Nội dung hợp đồng lao động với người giúp việc

Kiến thức của bạn:

 • Nội dung hợp đồng lao động với người giúp việc

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về người giúp việc gia đình

Nội dung tư vấn về nội dung hợp đồng lao động với người giúp việc

     Điều 7 Nghị định số 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về người giúp việc gia đình quy định về nội dung hợp đồng lao động với người lao động như sau: 

      Thứ nhất: Thông tin cá nhân của các bên ký hợp đồng lao động.

 • Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, địa chỉ nơi ở hiện tại của người ký hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động; người lao động; người đại diện theo pháp luật của người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi; 
 • Họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, địa chỉ liên lạc khi cần của người làm chứng (nếu có); 
 • Họ và tên, quan hệ với người lao động, địa chỉ liên lạc của người báo tin khi cần thiết của người lao động. 

    Thứ hai: Công việc và địa điểm làm việc 

 • Công việc người lao động phải làm thường xuyên hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng; 
 • Địa điểm làm việc: địa chỉ của hộ gia đình hoặc các hộ gia đình nơi người lao động làm việc. 

     Thứ ba: Thời hạn của hợp đồng lao động 

 • Loại hợp đồng lao động (không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng); 
 • Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng: từ ngày, tháng, năm;
 • Thời điểm kết thúc hợp đồng: đến ngày, tháng, năm (đối với hợp đồng xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng). 
  Nội dung hợp đồng lao động với người giúp việc

  Nội dung hợp đồng lao động với người giúp việc

     Thứ tư: Tiền lương 

    a) Tiền lương: số tiền ghi bằng tiền đồng Việt Nam (bao gồm cả chi phí ăn, chỗ ở của người lao động sống tại gia đình người sử dụng lao động nếu có), trong đó: 

 • Mức lương: số tiền trả cho người lao động được tính theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo giờ và được ghi bằng tiền đồng Việt Nam;
 • Phụ cấp (nếu có): loại phụ cấp, điều kiện hưởng phụ cấp, mức phụ cấp (ghi bằng tiền đồng Việt Nam); 
 • Các khoản bổ sung khác (nếu có): khoản, mức tương ứng (ghi bằng tiền đồng Việt Nam), kỳ hạn trả (theo ngày hoặc theo tuần hoặc theo tháng); 

     b) Điều kiện, thời gian điều chỉnh mức lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản bổ sung khác (nếu có); 

     c) Hình thức trả lương: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản; 

     d) Thời hạn trả lương: ghi thời điểm trả lương cố định trong ngày hoặc trong tuần hoặc trong tháng. 

     Thứ năm: Tiền thưởng (nếu có) 

 • Điều kiện hưởng tiền thưởng; 
 • Mức thưởng (ghi bằng tiền đồng Việt Nam), kỳ hạn trả thưởng (theo tuần hoặc theo tháng hoặc theo năm) và hình thức trả (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) cho người lao động. 

    Thứ sáu: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi  

    Thứ bảy: Trang bị bảo hộ lao động: loại phương tiện, số lượng, thời hạn cấp phương tiện bảo vệ cá nhân (theo ngày hoặc theo tuần hoặc theo tháng hoặc theo năm). 

     Thứ tám: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

     Thứ chín: Ăn và chỗ ở của người lao động 

     Thứ mười: Tiền tàu xe về nơi cư trú khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng thời hạn: số tiền (ghi bằng tiền đồng Việt Nam). 

     Thứ mười một: Trách nhiệm bồi thường của người lao động 

     Để được tư vấn vấn về nội dung hợp đồng lao động với người giúp việc quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

    Xin chân thành cảm ơn.