Những trường hợp vô hiệu của hợp đồng lao động

Những trường hợp vô hiệu của hợp đồng lao độngĐánh giá bài viết HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU Kiến thức của bạn:      Những quy định của pháp luật về hợp đồng lao động vô hiệu? Câu trả lời: Căn cứ pháp lý:  Bộ luật lao động 2012 Nghị định 05/2015 quy định chi […]

Những trường hợp vô hiệu của hợp đồng lao động
Đánh giá bài viết

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU

Kiến thức của bạn:

     Những quy định của pháp luật về hợp đồng lao động vô hiệu?

Câu trả lời:

Căn cứ pháp lý:

-Nội dung tư vấn:

Các trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu

Điều 50. Hợp đồng lao động vô hiệu

1. Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật;

b) Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền;

c) Công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm;

d) Nội dung của hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động.

2. Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi nội dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng.

3. Trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của hợp đồng lao động hạn chế các quyền khác của người lao động thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó bị vô hiệu.

a) Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật;

b) Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền;

c) Công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm;

d) Nội dung của hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động.

      Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi nội dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng.

      Trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của hợp đồng lao động hạn chế các quyền khác của người lao động thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó bị vô hiệu.

       Theo như quy định trên thì hợp đồng lao động vô hiệu được chia thành hai loại đó là hợp đồng vô hiệu toàn bộ; hợp đồng vô hiệu từng phần.

Những trường hợp hợp đồng vô hiệu toàn bộ

      Thứ nhất, hợp đồng lao động vô hiệu do toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật. Trái pháp luật được hiểu là sự ký kết hợp đồng giữa người sử dụng lao động với người lao động không tuân thủ các quy định của pháp luật.

      Thứ hai, người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền. Theo quy định khoản 1, Điều 3 Mục 1 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động thì người có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động là:

  1. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã;

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật;

c) Chủ hộ gia đình;

d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

      Trường hợp người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này không trực tiếp giao kết hợp đồng lao động thì ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác giao kết hợp đồng lao động theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

      Thứ ba, công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm;

      Thứ tư, nội dung của hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động.

Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần

  • Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi nội dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng.

      Ngoài ra, trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của hợp đồng lao động hạn chế các quyền khác của người lao động thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó bị vô hiệu.

    Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

     Để được tư vấn về hợp đồng lao động vô hiệu quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Nội dung câu hỏi

Nội dung câu trả lời