Nhân viên nợ tiền công ty thì xử lý thế nào

NHÂN VIÊN NỢ TIỀN CÔNG TY THÌ XỬ LÝ THẾ NÀO Kiến thức của bạn:      Công ty em có những nhân viên làm về mảng sale sau khi bán hàng của không hoàn lại về quỹ những khoản mà khách hàng đã trả cho sản phẩm. Và khi được hỏi đến thì nhân […]

NHÂN VIÊN NỢ TIỀN CÔNG TY THÌ XỬ LÝ THẾ NÀO

Kiến thức của bạn:

     Công ty em có những nhân viên làm về mảng sale sau khi bán hàng của không hoàn lại về quỹ những khoản mà khách hàng đã trả cho sản phẩm. Và khi được hỏi đến thì nhân viên nói rằng tiêu hết rồi và không trả được tiền. Vậy cho em hỏi trong trường hợp công ty em nhân viên nợ tiền công ty thì xử lý thế nào? Nếu công ty em dùng hình thức trừ vào lương của nhân viên đó hàng tháng thì có đúng với quy định pháp luật không?

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

   Về vấn đề công ty bạn nhân viên nợ tiền công ty xử lý như thế nào?

   Căn cứ theo điều 130 Bộ luật lao động 2012 quy định:

   Điều 130. Bồi thường thiệt hại

“1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.”

   Vậy trong trường hợp của công ty bạn, nhân viên sale bên bạn đã đem hàng của công ty để bán nhưng không hoàn lại hàng hay cũng như tiền thu được từ hàng cho công ty, vậy cũng có thể nói nhân viên đó làm mất tài sản là hàng của công ty bạn mà nhân viên đó đã được giao. Chính vì vậy nhân viên đó phải bồi thường thiệt hại mà mình đã gây ra cho công ty. 

nhan-vien-no-tien-cong-ty-2

   Trường hợp này nhân viên nợ tiền công ty cách xử lý như sau:

   Điều 131. Nguyên tắc và trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại

“1. Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.

2. Trình tự, thủ tục, thời hiệu xử lý việc bồi thường thiệt hại được áp dụng theo quy định tại Điều 123 và Điều 124 của Bộ luật này.”

   Vậy công ty bạn phải xem xét về mức thiệt hại và yếu tố lỗi, hoàn cảnh thực tế gia đình để xử lý quyết định về mức bồi thường thiệt hại.

   Nếu thiệt hại không gây nghiêm trọng với giá trị không quá 10 tháng lương cơ sở thì công ty có thể xử lý bồi thường bằng 3 tháng tiền lương và khấu trừ vào tiền lương của nhân viên đó theo điều 101 của Bộ luật lao động.

    Nếu hiệt hại quá nghiêm trọng thì công ty bạn có thể dùng hình thức xử lý kỷ luật sa thải để xử lý nhân viên.

    Với câu hỏi thứ hai của bạn, công ty bạn dùng hình thức trừ vào lương hàng tháng của nhân viên thì có đúng quy định của pháp luật không?

    Căn cứ theo điều 101 Bộ luật lao động 2012 về khấu trừ lương:

    Điều 101. Khấu trừ tiền lương

“1. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 130 của Bộ luật này.

2. Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.

3. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.”

    Vậy công ty bạn được phép khấu trừ lương của nhân viên trong trường hợp này, tuy nhiên bạn cần lưu ý về mức khấu trừ tiền lương phải đảm bảo không được quá 30% tiền lương hàng tháng của nhân viên sau khi đã trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.

    Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về Nhân viên nợ tiền công ty thì xử lý thế nào, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.