Nhà nước thu hồi đất và bồi thường về đất

Như vậy, đối với việc thu hồi đất không được bồi thường về đất của gia đình bạn như trên là không đúng. Nhà nước có quyền thu hồi đất...

Thu hồi đất và bồi thường về đất

Câu hỏi của bạn về thu hồi đất và bồi thường về đất

     Tôi có câu hỏi xin được tư vấn về thu hồi đất và bồi thường về đất cụ thể như sau: Hộ gia đình tôi sản xuất ổn định trên phần đất có diện tích 450m2 tại xã A, huyện B, tỉnh C đã từ năm 1984 đến nay, không có tranh chấp với ai, có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Tháng 8/2015, UBND huyện B thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật về đất đai, nhưng nhà tôi chưa làm thủ tục.

      Tháng 4/2016 UBND huyện ra thông báo thu hồi 175m2 của gia đình tôi để giao cho CTCP TA xây dựng khu du lịch sinh thái và không bồi thường cho gia đình tôi do chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi có xin hỏi việc thu hồi đất đối với gia đình tôi như vậy là đúng hay sai? Nếu sai thì nhà nước bồi thường cho gia đình tôi như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về thu hồi đất và bồi thường về đất

      Chào bạn! Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thu hồi đất không được bồi thường về đất, chúng tôi xin đưa ra tư vấn về thu hồi đất không được bồi thường về đất như sau:

1. Căn cứ pháp lý về thu hồi đất và bồi thường về đất

2. Nội dung tư vấn về thu hồi đất và bồi thường về đất

     Khi nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được pháp luật quy định thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được bồi thường về đất. Ngoài ra các trường hợp không được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất cũng được pháp luật đất đai quy định cụ thể như sau:

2.1. Thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội

     Căn cứ vào Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Điều 62. Thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường hợp sau đây:

3. Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất bao gồm:

d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

     Như vậy, theo quy định của pháp luật thì các trường hợp được quy định trong luật thì Nhà nước được phép thu hồi đất. Trường hợp gia đình bạn, Nhà nước có quyền thu hồi đất để xây dựng khu du lịch sinh thái chỉnh trang đô thị, xây dựng khu đô thị mới và tạo công ăn việc làm cho người dân xung quanh.

2.2. Điều kiện được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất

      Căn cứ khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

      Như vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai thì một trong các điều kiện để được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất là phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận thì vẫn được bồi thường. Theo thông tin bạn cung cấp thì gia đình bạn đã sản xuất ổn định trên đất lâu dài, đất không có tranh chấp, có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước về đất thì gia đình bạn có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai năm 2013.

2.3. Trường hợp nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất

     Căn cứ Điều 82 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Điều 82. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;

2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;

3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;

4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.

      Theo quy định trên thì gia đình của bạn không thuộc bất kỳ một trường hợp nào trong các trường hợp quy định không được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất.

2.4. Bồi thường về đất

     Căn cứ Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường như sau:

Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

      Theo quy định của pháp luật khi nhà nước thu hồi đất của gia đình bạn mà gia đình bạn đủ điều kiện được bồi thường thì nhà nước bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng đất với loại đất bị thu hồi hoặc nếu không có đất thì bồi thường bằng tiền có giá trị cụ thể theo quy định của pháp luật.

      Như vậy, liên quan đến thu hồi đất và bồi thường về đất thì đối với việc thu hồi đất không được bồi thường về đất của gia đình bạn như trên là không đúng. Nhà nước có quyền thu hồi đất nhà bạn để phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, phải bồi thường về đất hoặc bồi thường bằng tiền cho gia đình bạn khi bị thu hồi. 

      Bài viết tham khảo:

Để được tư vấn chi tiết Nhà nước thu hồi đất và bồi thường về đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn đất đai 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Nguyễn Thái