Người lao động được trả thêm tiền khi công ty trả chậm lương

Xem mục lục của bài viết1 NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TRẢ THÊM TIỀN KHI CÔNG TY TRẢ CHẬM LƯƠNG2 Nội dung tư vấn về người lao động được trả thêm tiền khi công ty trả chậm lương2.1 1. Kỳ hạn trả lương3 2. Người lao động được trả thêm tiền khi công ty trả chậm lương […]

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TRẢ THÊM TIỀN KHI CÔNG TY TRẢ CHẬM LƯƠNG

Kiến thức của bạn:  

     Người lao động được trả thêm tiền khi công ty trả chậm lương

Câu trả lời của luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về người lao động được trả thêm tiền khi công ty trả chậm lương

1. Kỳ hạn trả lương

     Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

     Điều 95 Bộ luật lao động 2012 quy định rất rõ về kỳ hạn trả lương sẽ khác nhau phụ thuộc vào hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Cụ thể như sau:

  • Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.
  • Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng.
  • Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

     Tóm lại, về nguyên tắc thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng. NLĐ được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Người lao động được trả thêm tiền khi công ty trả chậm lương

Người lao động được trả thêm tiền khi công ty trả chậm lương

2. Người lao động được trả thêm tiền khi công ty trả chậm lương

     Việc người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động do trả lương chậm được quy định tại điều 95 Bộ luật lao động 2012 và Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Theo đó, công ty được phép trả lương chậm trong trường đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận. Tuy nhiên, không được trả chậm quá 01 tháng.

     Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm.

    Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.

    Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về người lao động được trả thêm tiền khi công ty trả chậm lương, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Người lao động được trả thêm tiền khi công ty trả chậm lương
Đánh giá bài viết