Người giúp việc vi phạm kỷ luật thì xử lý như thế nào?

Người giúp việc vi phạm kỷ luật thì xử lý như thế nào?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Người giúp việc vi phạm kỷ luật2 Nội dung tư vấn về người giúp việc vi phạm kỷ luật2.1      1. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất2.1.1      2. Giải […]

Người giúp việc vi phạm kỷ luật thì xử lý như thế nào?
Đánh giá bài viết

Người giúp việc vi phạm kỷ luật

Kiến thức của bạn:

  • Người giúp việc vi phạm kỷ luật thì xử lý như thế nào?

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về người giúp việc gia đình

Nội dung tư vấn về người giúp việc vi phạm kỷ luật

     1. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

     Điều 26 Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về người giúp việc gia đình quy định về người giúp việc vi phạm kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất như sau:

     Thứ nhất: Khi người lao động có hành vi vi phạm các nội dung trong hợp đồng lao động nhưng không thuộc trường hợp người lao động vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm trong hợp đồng lao động, người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 30 ngày liên tục, người lao động có hành vi trộm cắp, đánh bạc, cố ý gây thương tích cho thành viên trong hộ gia đình hoặc người lao động khác làm cùng, sử dụng các chất gây nghiện, mại dâm; người lao động có hành vi ngược đãi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quấy rối tình dục, cưỡng bức, dùng vũ lực đối với người sử dụng lao động hoặc thành viên trong hộ gia đình thì người sử dụng lao động xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách; trường hợp người lao động tái phạm, tùy theo mức độ vi phạm mà người sử dụng lao động có thể chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định này.

     Thứ hai: Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động phải bồi thường. Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường., trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Người giúp việc vi phạm kỷ luật

Người giúp việc vi phạm kỷ luật

     2. Giải quyết tranh chấp lao động giữa người giúp việc và người sử dụng lao động

     Điều 27 Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về người giúp việc gia đình quy định về giải quyết tranh chấp lao động giữa người giúp việc và người sử dụng lao động như sau:

     Khi xảy ra tranh chấp lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động hoặc giữa người lao động với thành viên trong hộ gia đình, người sử dụng lao động và người lao động cùng nhau thương lượng, giải quyết. Trường hợp một trong hai bên không thống nhất thì có thể yêu cầu hòa giải viên lao động hoặc Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo trình tự giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của bộ luật lao động.

    Để được tư vấn về người giúp việc vi phạm kỷ luật chi tiết về bảo hiểm quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Xin chân thành cảm ơn.