Mức phạt xe ô tô quá hạn đăng kiểm theo quy định năm 2022

Quy định về thời hạn đăng kiểm đối với từng loại xe , mức xử phạt đối với người điều khiển xe và chủ xe khi tham gia giao thông hết hạn đăng kiểm hiện nay.

Câu hỏi của bạn:

     Xin chào Luật sư. Tôi có thắc mắc về mức phạt đối với xe ô tô khi quá hạn đăng kiểm theo quy định hiện nay. Mong Luật sư giải đáp giúp! Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức phạt xe ô tô quá hạn đăng kiểm theo quy định năm 2022. Chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn của mình như sau:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 sửa đổi 2020
  • Nghị Định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
  • Thông tư 16/2021/TT-BGTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

     Đăng kiểm xe được thực hiện bởi cơ quan chuyên ngành nhằm mục đích kiểm tra xe có đảm bảo chất lượng khi tham gia giao thông hay không. Đây là việc làm cần thiết đối với tất cả các loại xe ô tô nhưng vì một số lý do khác nhau chủ xe hoặc người điều khiển xe đã không đi đăng kiểm khi đến hạn và bị xử phạt vi phạm hành chính

1.Thời hạn đăng kiểm đối với từng loại xe ô tô

     Theo quy định tại phụ lục XI Thông tư 16/2021/TT-BGTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định chu kỳ kiểm định với các loại xe ô tô như sau:

TT

Loại phương tiện

Chu kỳ (tháng)

Chu kỳ đầu

Chu kỳ định kỳ

1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải

1.1

Sản xuất đến 07 năm

30

18

1.2

Sản xuất trên 07 năm đến 12 năm

 

12

1.3

Sản xuất trên 12 năm

 

06

2. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải

2.1

Sản xuất đến 05 năm

24

12

2.2

Sản xuất trên 05 năm

 

06

2.3

Có cải tạo

12

06

3. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ

3.1

Không cải tạo

18

06

3.2

Có cải tạo

12

06

4. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc

4.1

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm

24

12

4.2

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm

 

06

4.3

Có cải tạo

12

06

5. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ô tô chở người trên 09 chỗ đã cải tạo thành ô tô chở người đến 09 chỗ); ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên (kể cả ô tô tải, ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng); ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người sản xuất từ 15 năm trở lên.

 

03

 

 

 

 

 

Ghi chú: số chỗ trên ô tô chở người bao gồm cả người lái.

     Như vậy mỗi loại xe sẽ có thời hạn đăng kiểm khác nhau vì thể chủ xe cần xác định loại ô tô thuộc sở hữu của mình là loại nào và thường xuyên kiểm tra sổ đăng kiểm để ghi nhớ thời hạn đăng kiểm.

2. Mức xử phạt đối ô tô quá hạn đăng kiểm theo quy định năm 2022

2.1.Mức xử phạt ô tô quá hạn đăng kiểm dưới 1 tháng

2.1.1. Đối với người điều khiển xe

     Theo quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 16 Nghị định 100//2019/NĐ-CP quy định như sau:

“ 4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Điều khiển xe có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơmoóc);”

     Từ quy định trên có thể hiểu rằng nếu đăng kiểm ô tô quá hạn dù chỉ 1 ngày thì người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2 triệu đến 3 triệu đồng.

2.1.2. Đối với chủ xe

     Theo Điểm b Khoản 8 Điều 30 Nghị Định 100/2019/NĐ-CP quy định:

“8.Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định) nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) tham gia giao thông;”

Quy định trên cho thấy không chỉ có người điều khiển xe mà cả chủ phương tiện xe sẽ đều bị xử phạt khi xe ô tô quá hạn đăng kiểm dưới 1 tháng (kể cả rơ móoc và sơ mi rơ móoc) tham gia giao thông. Mức phạt lần lượt được quy định từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự…

2.2.Mức xử phạt ô tô quá hạn đăng kiểm trên 1 tháng

2.2.1.Đối với người điều khiển xe 

     Theo quy định tại điểm e Khoản 5 Điều 16 Nghị Định 100/2019/NĐ-CP

“5) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:  

e) Điều khiển xe không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc)…”

     Có thể thấy mức phạt đối với trường hợp ô tô quá hạn đăng kiểm từ 1 tháng trở đi cao hơn rất nhiều so với trường hợp ô tô quá hạn đăng kiểm dưới 1 tháng. Người điều khiển xe cần lưu ý để nhanh chóng đưa xe đến trung tâm đăng kiểm gần nhất để tiến hành đăng kiểm lại.

2.2.2.Đối với chủ xe

     Theo quy định điểm c Khoản 9 Điều 30 Nghị Định 100/2019/NĐ-CP:

“Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) tham gia giao thông”

     Quy định về mức phạt của chủ xe ô tô khi quá hạn đăng kiểm từ 1 tháng trở lên khi tham gia giao thông (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) từ 6 đến 8 triệu đồng đối với cá nhân và từ 12 đến 16 triệu đồng là tương đối cao. Quy định mức phạt như vậy là hợp lý để chủ sở hữu xe ô tô chú ý đưa xe của mình đi đăng kiểm đúng hạn vì để quá thời hạn về máy móc trong xe rất dễ bị hỏng khi tham gia giao thông có nguy cơ đe doạ an toàn tính mạng, sức khoẻ cho người điều khiển xe và những người khác.

2.3.Hình thức phạt bổ sung

     Ngoài mức xử phạt nêu trên điểm a Khoản 6 Điều 16 Nghị Định 100/2019 quy định hình thức xử phạt bổ sung như sau:

“a) Thực hiện hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 3; khoản 4; điểm a, điểm e khoản 5 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng”

     Như vậy ngoài mức phạt theo quy định trên người điều khiển xe ô tô quá hạn đăng kiểm tham gia giao thông còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Lưu ý: Nếu chủ xe đồng thời là người điều khiển xe thì mức phạt tiền sẽ áp dụng như đối với chủ xe và chủ xe cũng bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng

3. Câu hỏi của bạn về mức phạt xe ô tô quá hạn đăng kiểm theo quy định hiện hành                                                                             Câu hỏi 1: Xe ô tô khi quá hạn đăng kiểm có bị tạm giữ không?

 Điểm b Khoản 64 Điều 1 Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định:

“Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày tạm giữ; trường hợp vụ việc phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn tạm giữ không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày tạm giữ”

       Như vậy để ngăn chặn hành vi vi phạm cảnh sát giao thông hoàn toàn có thẩm quyền tạm giữ phương tiện nếu thấy cần thiết. 

Câu hỏi 2: Xe ô tô quá hạn đăng kiểm do dịch Covid-19 thì có bị xử phạt không?

     Trong trường hợp diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 mà chủ xe ô tô không thể đưa phương tiện của mình đi đăng kiểm đúng hạn theo quy định hiện hành thì không bị xử phạt. Tháng 8/2021 Cục Đăng kiểm Viêt Nam đã đề xuất Bộ Giao thông vận tải có văn bản đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông; Sở Giao thông vận tải các địa phương chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông không xử phạt đối với xe ô tô quá hạn đăng kiểm tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng để phòng chống dịch COVID-19..               

Cách thức liên hệ Luật sư tư vấn về mức phạt xe ô tô quá hạn đăng kiểm theo quy định năm 2022

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mức phạt xe ô tô quá hạn đăng kiểm theo quy định năm 2022 và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về mức phạt xe ô tô quá hạn đăng kiểm theo quy định năm 2022 và các vấn đề có liên quan về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Lê Vũ