mua oto thì như thế nào

muốn mua oto thì phải làm thế nào?, 100 tỷ mua đc không?

muốn mua oto thì phải làm thế nào?, 100 tỷ mua đc không?