Mô hình tổ chức quản lý của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức

Mô hình tổ chức quản lý của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chứcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Kiến thức của bạn:2 Câu trả lời của Luật sư:2.1     1. Cơ sở pháp lý:3     2. Nội dung tư vấn: Kiến thức của bạn:     […]

Mô hình tổ chức quản lý của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức
Đánh giá bài viết

Kiến thức của bạn:

     Mô hình tổ chức quản lý của công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Câu trả lời của Luật sư:

    1. Cơ sở pháp lý:

     Luật Doanh nghiệp 2014

    2. Nội dung tư vấn:

     Khoản 4 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

    Trong công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức, chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một hoặc một số đại diện theo ủy quyền với nhiệm kỳ không quá 5 năm.

    –TH1: Chủ sở hữu công ty ủy quyền cho ít nhất hai người làm đại diện

     Trong trường hợp,chủ sở hữu công ty có ủy quyền cho ít nhất hai người làm đại diện thì mô hình tổ chức quản lý công ty bao gồm: Hội đồng thành viên, giám đốc, hoặc tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

tnhh q tv to chúc

 

 

      TH2: Chủ sở hữu công ty ủy quyền cho một người làm đại diện

      Trong trường hợp chủ sở hữu công ty ủy quyền cho một người làm đại diện, người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty công ty sẽ giữ chức danh chủ tịch công ty. Mô hình tổ chức quản lý công ty bao gồm: Chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên. Điều lệ công ty quy định chủ tịch công ty, giám đốc (tổng giám đốc) là người đại diện theo pháp luật của công ty.

cho 1 nguoi lam dai dien

     – (1): Hội đồng thành viên bao gồm tất cả người đại diện theo ủy quyền. Hội đồng thành viên ( sau đây viết tắt là HĐTV) nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty. Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty chỉ định.

     – (2) Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty, có quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty. Quyền, nhiệm vụ của chủ tịch công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ công ty.

     – (3) Giám đốc (tổng giám đốc): do HĐTV( chủ tịch) thuê hoặc bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 5 năm, thực hiện hoạt động điều hành kinh doanh của công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐTV (chủ tịch công ty) về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình. Quyền hạn và nhiệm vụ của giám đốc (tổng giám đốc) được quy định cụ thể được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty

      – (4) Kiểm soát viên: Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một đến ba kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá ba năm. Kiểm soát viên thực hiện chức năng giám sát hoạt động điều hành kinh doanh của Hội đồng thành viên (Chủ tịch công ty), giám đốc (tổng giám đốc) để báo với chủ sở hữu công ty.

       Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có lựa chọn được phương án thích hợp nhất để giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Liên kết tham khảo: