Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiện hành

Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiện hành5 (100%) 1 vote ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT      Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài […]

Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiện hành
5 (100%) 1 vote

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

     Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất được sử dụng khi người sử dụng đất muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà thuộc những trường hợp phải xin phép cơ quan nhà nước được quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 như sau:

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

                                                                              …, ngày….. tháng …..năm ….

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 1 ……………….

  1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất 2 …………………………………………………………………
  2. Địa chỉ/trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………..
  3. Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………………………………….
  4. Địa điểm khu đất:……………………………………………………………………………………………………
  5. Diện tích (m2):……………………………………………………………………………………………………….
  6. Để sử dụng vào mục đích: 3……………………………………………………………………………………..
  7. Thời hạn sử dụng:…………………………………………………………………………………………………..
  8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

    Các cam kết khác (nếu có)…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

                                Người làm đơn

                           (ký và ghi rõ họ tên)

>>>>> Tải Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất

     Công ty Luật Toàn Quốc cung cấp cho khách hàng mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất hiện đang được sử dụng để quý khách hàng tham khảo.

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất; quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Lê Minh