Mẫu đơn trình bày nguyện vọng của con đủ 7 tuổi khi bố mẹ ly hôn mới nhất

Đơn trình bày nguyện vọng của con là một trong số các thủ tục bắt buộc khi ly hôn trong trường hợp con đủ 7 tuổi trở lên...

MẪU ĐƠN TRÌNH BÀY NGUYỆN VỌNG CỦA CON ĐỦ 7 TUỔI KHI BỐ MẸ LY HÔN

     Trong quá trình hôn nhân, nếu vợ chồng không thể tiếp tục chung sống với nhau được nữa thì sẽ phải tiến hành thủ tục ly hôn tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định pháp luật. Một trong số những vấn đề quan trọng trong giải quyết ly hôn đó là giành quyền nuôi con được quy định tại Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình 2014. Theo đó, nếu con dưới 36 tháng tuổi thì giao cho người mẹ nuôi dưỡng, nếu con trên 36 tháng tuổi thì xem xét quyền lợi mọi mặt của con và nếu con từ đủ 7 tuổi trở lên phải xem xét nguyện vọng của con. 

    Đơn trình bày nguyện vọng của con là một trong số các thủ tục bắt buộc liên quan đến việc xác định quyền nuôi con của vợ chồng khi ly hôn trong trường hợp con đã đủ 7 tuổi trở lên.

1. Mẫu đơn trình bày nguyện vọng của con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày …….tháng …… năm 20…..   

 

ĐƠN NGUYỆN VỌNG ĐƯỢC SỐNG CÙNG ………

 

          Kính gửi: Tòa án nhân dân ………………………………………………………………..

 

         Cháu tên là: ……………………………………………………………………………………………….

         Sinh ngày …..…../………/………. Là con của bố là……………………………………………………..

         và mẹ là……………………………………………………………………………………………………….

         Hiện nay, bố mẹ cháu đang làm thủ tục ly hôn tại tòa án nhân dân…………………………………….

         Vì vậy, cháu xin gửi Quý tòa án nguyện vọng của cháu trong trường hợp bố mẹ cháu ly hôn thì

         cháu có mong muốn được sống cùng ………………………………………………………………………..

         Kính đề nghị quý tòa án xem xét và cho cháu được ở cùng ………. cháu khi bố mẹ cháu ly hôn.

         Cháu xin cảm ơn Quý tòa./.

 

                                                                                      Người viết đơn

 

                                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

 

     Như vậy: Khi vợ chồng ly hôn mà có con chung từ đủ 7 tuổi trở lên thì Tòa án bắt buộc phải xem xét nguyện vọng của con. Việc xem xét này với mục đích tham khảo, ngoài ra còn cần xem xét cả điều kiện của người trực tiếp nuôi con theo nguyện vọng đó của con. Nếu đáp ứng đủ các nhu cầu cơ bản của con và theo nguyện vọng của con thì Tòa án có thể quyết định người đó là người trực tiếp nuôi con.

     Bạn có thể tải mẫu đơn trình bày nguyện vọng của con đủ 7 tuổi khi bố mẹ ly hôn theo đường link dưới đây:

      >>>  Mẫu đơn trình bày nguyện vọng của con đủ 7 tuổi khi bố mẹ ly hôn

2. Lấy ý kiến của con đủ 7 tuổi khi bố mẹ ly hôn

2.1 Căn cứ để lấy ý kiến của con đủ 7 tuổi khi bố mẹ ly hôn

     Theo quy định tại Khoản 3 Điều 208 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015:

Điều 208. Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

1. Thẩm phán tiến hành mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải giữa các đương sự. Trước khi tiến hành phiên họp, Thẩm phán phải thông báo cho đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự về thời gian, địa điểm tiến hành phiên họp và nội dung của phiên họp.

2. Trường hợp vụ án dân sự không được hòa giải hoặc không tiến hành hòa giải được quy định tại Điều 206 và Điều 207 của Bộ luật này thì Thẩm phán tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ mà không tiến hành hòa giải.

3. Đối với vụ án hôn nhân và gia đình liên quan đến người chưa thành niên, trước khi mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải giữa các đương sự thì Thẩm phán, Thẩm tra viên được Chánh án Tòa án phân công phải thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định nguyên nhân của việc phát sinh tranh chấp. Khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán có thể tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em về hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân phát sinh tranh chấp và nguyện vọng của vợ, chồng, con có liên quan đến vụ án.

Đối với vụ án tranh chấp về nuôi con khi ly hôn hoặc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, Thẩm phán phải lấy ý kiến của con chưa thành niên từ đủ bảy tuổi trở lên, trường hợp cần thiết có thể mời đại diện cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em chứng kiến, tham gia ý kiến. Việc lấy ý kiến của con chưa thành niên và các thủ tục tố tụng khác đối với người chưa thành niên phải bảo đảm thân thiện, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, mức độ trưởng thành, khả năng nhận thức của người chưa thành niên, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, giữ bí mật cá nhân của người chưa thành niên.

     Theo Điều 55 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 về thuận tình ly hôn:

Điều 55. Thuận tình ly hôn

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.

     Và Khoản 2 Điều 81 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 về việc xét nguyện vọng của con khi cha mẹ ly hôn:

Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

     Để bảo đảm quyền lợi của con, Tòa án phải lấy ý kiến và xem xét nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên khi bố mẹ ly hôn. Phương pháp lấy ý kiến phải bảo đảm thân thiện với trẻ em. Tòa án phải căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con để quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi dưỡng.

     Khi con từ 7 tuổi trở lên, có đủ điều kiện để Tòa án xem xét nguyện vọng thì con cần viết đơn trình bày nguyện vọng đó cho Tòa án để Tòa án xem xét và giải quyết.

     Việc lấy ý kiến của con cái là cần thiết vì khi cha mẹ ly hôn, các em đã mất đi một điểm tựa quan trọng nhất là mái ấm gia đình nên rất cần hỏi ý kiến để các em nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình.

2.2 Hình thức lấy ý kiến của con đủ 7 tuổi khi bố mẹ ly hôn

     Khi vợ, chồng không thỏa thuận được việc trực tiếp nuôi con thì điều này sẽ do Tòa án quyết định, Thẩm phán phụ trách phiên tòa giải quyết ly hôn là người có thẩm quyền lấy ý kiến trẻ từ đủ 07 tuổi về việc muốn sống với bố hay mẹ.

     Thực tế cho thấy đa phần các Tòa án lấy ý kiến của con từ đủ 7 tuổi trở lên bằng văn bản (bản khai, tự khai viết tay, hoặc đánh máy) có chữ ký hoặc điểm chỉ của con và cha mẹ. Việc lấy ý kiến được thực hiện tại trụ sở Tòa án trước khi xét xử vụ việc ly hôn.

     Tuy nhiên, có Tòa án sẽ yêu cầu cha mẹ hướng dẫn con viết Bản tự khai ngoài trụ sở Tòa án.

     Bên cạnh đó cũng có trường hợp Tòa án lấy ý kiến của con bằng văn bản trước đó, sau đó theo yêu cầu của một bên đương sự, Tòa tiếp tục triệu tập con để xét lại nguyện vọng của con ngay tại phiên tòa hoặc có trường hợp Hội đồng xét xử trực tiếp liên lạc với trẻ qua điện thoại để xác định lại ý nguyện của con.

     Ở Việt Nam, Tòa Gia đình và người chưa thành niên được tổ chức là một Tòa chuyên trách thuộc hệ thống Tòa án nhân dân. Theo đó, Tòa Gia đình và người chưa thành niên được tổ chức ở tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương, tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tòa án nhân dân cấp cao.

      Hiện nay, Tòa Gia đình và người chưa thành niên mới chỉ được tổ chức thí điểm tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và tại tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

     Tại những địa phương đã thành lập Tòa Gia đình và người chưa thành niên, việc lấy ý kiến của con sẽ được thực hiện tại Phòng trẻ em của Tòa chuyên trách này trước khi xét xử vụ việc.

2.3  Nguyên tắc khi lấy ý kiến của trẻ đủ 7 tuổi khi bố mẹ ly hôn

     Khi lấy ý kiến của con, cần tuân theo những nguyên tắc sau đây:

  • Việc lấy ý kiến của trẻ phải bảo đảm thân thiện, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, mức độ trưởng thành, khả năng nhận thức của trẻ.
  • Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ.
  • Phải đảm bảo giữ bí mật cá nhân của trẻ.
  • Phương pháp lấy ý kiến phải căn cứ vào quyền lợi mọi mặt của trẻ để quyết định giao cho một bên trực tiếp nuôi dưỡng.

3. Có thể giành quyền nuôi con trong trường hợp con không có nguyện vọng sống cùng hay không?

     Trên thực tế, ý kiến của con thường mang tính định hướng, tham khảo, đơn trình bày nguyện vọng của con là một phần để Tòa án xem xét đi đến quyết định giao con cho một trong hai bên trực tiếp nuôi dưỡng, không có ý nghĩa hoàn toàn quyết định.

     Luật chỉ quy định “xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi” tức là trong quá trình phán quyết ai sẽ là người nuôi con sau khi ly hôn, Thẩm phán sẽ hỏi ý kiến của con thông qua đơn trình bày nguyện vọng của con để dựa vào căn cứ này và một số các điều kiện khác mới xác định ai có quyền nuôi con.

     Việc quyết định ai có quyền trực tiếp nuôi con khi ly hôn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: chỗ ở, thu nhập, thời gian chăm sóc con… của mỗi bên, nhằm đảm bảo quyền lợi về mọi mặt của con.

     Nếu con không đồng sống cùng thì vẫn có thể có quyền giành nuôi con nếu chứng minh được cho Tòa thấy mình có khả năng nuôi con tốt hơn, đảm bảo được quyền lợi về mọi mặt của con. Một số điều kiện giành quyền trực tiếp nuôi con khi ly hôn có thể kể đến như:

  • Phải chứng minh thu nhập hàng tháng, có tài sản, nơi ở ổn định… để tạo điều kiện cho con sinh hoạt, học tập, vui chơi…
  • Chứng minh được có đủ thời gian để chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục con, tình cảm dành cho con;
  • Chứng minh luôn có đầy đủ tư cách đạo đức để nuôi dạy con;
  • Chứng minh đối phương không đủ điều kiện để giành quyền nuôi con, như: Thường xuyên có hành vi bạo lực, Không dành thời gian chăm sóc con, Không có thu nhập ổn định…

     Kết luận: Trên đây là mẫu đơn trình bày nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi khi bố mẹ ly hôn, tùy theo từng trường hợp của mỗi người mà bạn có thể thực hiện kê khai đơn sao cho hợp lý.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu đơn trình bày nguyện vọng của con:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu đơn trình bày nguyện vọng của con mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

 

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về mẫu đơn trình bày nguyện vọng của con về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian, bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn về mẫu đơn trình bày nguyện vọng của con và một số mẫu văn bản khác. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ. 

 

Dịch vụ thực tế: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ pháp lý về mẫu đơn trình bày nguyện vọng của con như: soạn thảo đơn trình bày nguyện vọng của con khi bố mẹ ly hôn, soạn thảo đơn ly hôn thuận tình, ly hôn đơn phương, dịch vụ ly hôn nhanh…

Bài viết tham khảo:

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Phạm Dung