Mẫu biên bản vận động người sử dụng đất hợp tác kiểm đếm khi thu hồi đất

Mẫu biên bản vận động người sử dụng đất hợp tác kiểm đếm khi thu hồi đấtĐánh giá bài viết      Mẫu biên bản vận động người sử dụng đất hợp tác kiểm đếm khi thu hồi đất số 05 ban hành tại Phụ lục I kèm theo Quyết định 869/2014/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ […]

Mẫu biên bản vận động người sử dụng đất hợp tác kiểm đếm khi thu hồi đất
Đánh giá bài viết

     Mẫu biên bản vận động người sử dụng đất hợp tác kiểm đếm khi thu hồi đất số 05 ban hành tại Phụ lục I kèm theo Quyết định 869/2014/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

                                                                   

                                                                                       …………., ngày …… tháng……. năm ……

 

BIÊN BẢN LẦN THỨ ……..1

Về việc tuyên truyền, vận động người sử dụng đất hợp tác kiểm đếm

Căn cứ Thông báo số                /TB-UBND ngày….tháng….năm….của UBND…….2…………….. về việc thu hồi đất để thực hiện dự án……;

Căn cứ Thông báo số                /TB-UBND ngày….tháng….năm….của UBND ……….3………….. về việc kiểm kê hiện trạng để thực hiện dự án ………………………………

Hôm nay, vào hồi…. giờ…. phút… ngày…… tháng…. năm….., tại ….4…….., chúng tôi gồm:

I. Về phía ……………………………5……………………….

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Về phía xã/ phường/ thị trấn ………………………………………………………………………………….. 6

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

III. Về phía thôn/bản/khu dân cư ………………………………………………………………………………..7

1. …………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Đại diện Chủ đầu tư dự án:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi đã cung cấp và giải thích rõ cho ông/bà………………….4……………  các chính sách pháp luật hiện hành về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện Dự án……………………………………….

Chúng tôi vận động ông/bà…………………………….. là đại diện cho …………………….4……………..  có đất, tài sản trên đất Nhà nước thu hồi tự giác hợp tác với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm theo quy định.

Sau khi nghe giải thích của các bên có liên quan, ……………………………. có ý kiến như sau : ……………………………………………………………………………………………………….

Biên bản kết thúc vào hồi……. giờ……. phút cùng ngày, các thành phần tham gia lập biên bản ký tên dưới đây 8./.

 

TRƯỞNG THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ HỘ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN/ ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÓ ĐẤT THU HỒI

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

UBND XÃ/PHƯỜNG/ THỊ TRẤN
(Ký, đóng dấu)

 

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

 

 

CÁC THÀNH PHẦN KHÁC

 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (NẾU CÓ)

 
Mẫu biên bản vận động người sử dụng đất hợp tác kiểm đếm

Mẫu biên bản vận động người sử dụng đất hợp tác kiểm đếm

Hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản vận động người sử dụng đất hợp tác kiểm đếm khi thu hồi đất:

Ghi rõ số lần đến vận động

2 Ghi tên UBND huyện, thành phố

3 ghi tên xã/ phường/ thị trấn

4 Ghi rõ địa điểm hộ gia đình, cá nhân được tuyên truyền, vận động

5 Tên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng

6 Bên cạnh các thành phần đại diện cho UBND xã/phường/thị trấn, phải mời  Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tùy theo tình hình thực tế có thể mời đại diện các Đoàn thể nhân dân cấp xã

7 Bên cạnh các thành phần khác, phải mời Đại diện Ban Mặt trận Khu dân cư

8 Trường hợp không ký biên bản  thì ghi rõ: “Không ký biên bản”; các thành phần khác ký vào Biên bản để lưu hồ sơ

>>> Tải Mẫu biên bản vận động, thuyết phục người sử dụng đất hợp tác kiểm đếm khi thu hồi đất

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu biên bản vận động người sử dụng đất hợp tác kiểm đếm khi thu hồi đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!