Mất sổ đỏ xin cấp lại được hay không theo quy định

Mất sổ đỏ xin cấp lại được hay không/ Thưa luật sư, tôi có câu hỏi mong được giải đáp: hiện tại tôi mất sổ đỏ nhưng không biết có được cấp lại hay không...

MẤT SỔ ĐỎ XIN CẤP LẠI ĐƯỢC HAY KHÔNG 

Câu hỏi của bạn về mất sổ đỏ xin cấp lại được hay không:

   Thưa luật sư, tôi có câu hỏi mong được giải đáp: hiện tại tôi mất sổ đỏ nhưng không biết có được cấp lại hay không. Mong luật sư giải đáp cho tôi với ạ. Xin chân thành cảm ơn luật sư.

Câu trả lời về mất sổ đỏ xin cấp lại được hay không:

   Chào bạn, Luật Toàn quốc xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về mất sổ đỏ xin cấp lại được hay không, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý về mất sổ đỏ xin cấp lại được không

2. Nội dung tư vấn về mất sổ đỏ xin cấp lại được không

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất là chứng thư quan trọng chứng nhận các quyền về thửa đất của bạn. Tuy nhiên, nếu để mất bạn cần làm những thủ tục sau để xin cấp lại:

2.1 Quy định về cấp sổ đỏ bị mất

  Theo quy định tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về việc cấp lại sổ đỏ khi bị mất:

Điều 77. Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất

1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn. Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

2. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

   Như vậy, sau khi mất sổ đỏ bạn phải báo lại ngay cho UBND cấp xã, UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo tại trụ sở (trừ trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn). Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo tại trụ sở UBND cấp xã thì bạn có thể nộp 01 bộ hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ  sơ, trích lục bản đồ địa chính của bạn, đồng thời có thẩm quyền ký cấp lại sổ đỏ cho bạn.

Làm lại sổ đỏ hết bao nhiêu tiền

Mất sổ đỏ xin cấp lại được không

2.2 Hồ sơ cấp sổ đỏ đã mất

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 24/2014 về hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ đã mất

Điều 10. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận …

2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

b) Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó

. ..

     Như vậy, mất sổ đỏ hoàn toàn có thể xin được cấp lại. Khi mất sổ đỏ bạn phải báo ngay cho UBND cấp xã để niêm yết công khai tại trụ sở (trừ trường hợp thiên tai, hỏa hoạn). Hồ sơ gồm có đơn đề nghị cấp lại sổ đỏ (theo mẫu) và xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết công khai tại trụ sở trong thời gian 15 ngày. Việc tiếp nhận và cấp lại sổ đỏ thuộc thẩm quyền của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Phí và lệ phí bạn sẽ đóng theo quy định của pháp luật.

Bài viết tham khảo

    Để được tư vấn về mất sổ đỏ xin cấp lại được không, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Phùng Cường