Mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang

Mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang5 (100%) 1 vote      Mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang được quy […]

Mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang
5 (100%) 1 vote

     Mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang được quy định tại Quyết định 869/2014/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

…………., ngày…….tháng……. năm ……

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI

Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án……..

Căn cứ Quyết định số …../……/QĐ-UBND ngày ……. của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Thông báo thu hồi đất số ……/TB-UBND ngày …… của ………..về chủ trương thu hồi đất để thực hiện Dự án ………………………………………………………….

Hôm nay, vào hồi…. giờ…. phút… ngày…… tháng…. năm….., tại……. (ghi rõ địa điểm), ……..1… phối hợp với UBND ……2……. tổ chức niêm yết công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án ……………………………………………….

I. Về phía ……………………………………………………. (Tên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng):

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

II. Về phía xã/ phường/ thị trấn………………………………. 3

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. Về phía thôn/bản/khu dân cư ………………………..4

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Đại diện Chủ đầu tư dự án:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Các thành phần khác 5: …………………………………………………………………………………………….

Việc niêm yết công khai Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án được thực hiện như sau:

– Thời gian niêm yết công khai: Từ ….. giờ…. phút…. ngày ….. đến ….. giờ…. phút…. ngày……6

– Địa điểm niêm yết:………………………………………………………………………….

Đồng thời với việc niêm yết công khai, Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thông báo ….. lần trong thời gian …. ngày liên tục (từ ngày …… đến ngày………….) trên hệ thống loa truyền thanh của ………………………..(ghi tên xã, phường, thị trấn, thôn, bản khu dân cư nơi có đất thu hồi).

Biên bản kết thúc vào hồi….. giờ……phút cùng ngày, đại diện các bên nhất trí ký tên dưới đây./.

 

TRƯỞNG THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NGƯỜI CÓ ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT NHÀ NƯỚC THU HỒI
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

UBND XÃ/PHƯỜNG/ THỊ TRẤN
(Ký, đóng dấu)

 

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

 

Mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường

Mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường

Hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang:

1 Ghi tên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng

2 Ghi tên UBND xã/phường/thị trấn nơi có đất thu hồi

3 Bên cạnh các thành phần đại diện cho UBND xã/phường/thị trấn, phải mời Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tùy theo tình hình thực tế có thể mời đại diện các Đoàn thể nhân dân cấp xã)

4 Bên cạnh các thành phần khác, có thể mời đại diện Chi bộ, Ban Công tác mặt trận Khu dân cư 

5 Đại diện hộ gia đình/cá nhân/tổ chức có đất nhà nước thu hồi

6 Đảm bảo không ít hơn 20 ngày kể từ ngày niêm yết

>>> Tải Mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!