Mẫu biên bản giao Quyết định hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang

Mẫu biên bản giao Quyết định hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc GiangĐánh giá bài viết      Mẫu biên bản giao Quyết định hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định […]

Mẫu biên bản giao Quyết định hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang
Đánh giá bài viết

     Mẫu biên bản giao Quyết định hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang quy định tại Quyết định 869/2014/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

…………., ngày ………. tháng……. năm ……

BIÊN BẢN BÀN GIAO

Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư dự án……………………..

Căn cứ Quyết định số /QĐ- UBND ngày….tháng….năm….của UBND….. về việc thu hồi đất để thực hiện dự án; Quyết định số …../QĐ-UBND ngày….tháng….năm….của UBND…..về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án………………………..

Hôm nay, vào hồi…. giờ…. phút… ngày…… tháng…. năm….., tại……. (ghi rõ địa điểm giao quyết định)….., chúng tôi gồm:

I. Đại diện …….. (Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND cấp xã nơi có đất thu hồi).

II. Đại diện tổ chức/hộ gia đình/ cá nhân:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mẫu biên bản giao Quyết định hồi đất

Mẫu biên bản giao Quyết định hồi đất

III. Các thành phần khác…..

Chúng tôi đã tiến hành giao Quyết định số /QĐ- UBND ngày….tháng….năm….của UBND….. về việc thu hồi đất để thực hiện dự án…………… và Quyết định số …../QĐ-UBND ngày….tháng….năm….của UBND…..về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án………… cho ông (bà)…………………………là đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất nhà nước thu hồi (hoặc có tài sản trên đất được bồi thường).

Đề nghị Ông (bà)…………………………….. đúng …..giờ….phút, ngày…. tháng….năm….có mặt tại…………………….để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Sau thời gian…..ngày, kể từ ngày ông (bà)…………………………….. nhận đủ số tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đề nghị ông (bà)……………………….. thu dọn tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng cho ……………. (ghi rõ tên tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc Chủ đầu tư) để thực hiện Dự án.

Biên bản kết thúc vào hồi….. giờ, cùng ngày, đại diện các bên nhất trí ký tên dưới đây./.

 

BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN
ĐẠI DIỆN NGƯỜI CÓ ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT NHÀ NƯỚC THU HỒI
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

>>> Tải Mẫu biên bản giao về việc quyết định hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang

     Để được tư vấn chi tiết về Mẫu biên bản giao Quyết định hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!