Văn bản luật hành chính

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND ban hành mức thù lao công chứng

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND ban hành mức thù lao công chứng

QUYẾT ĐỊNH 10/2016/QĐ-UBND      Quyết định 10/2016/QĐ-UBND về việc ban hành mức trần thù lao công chứng, dịch thuật tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định 10/2016/QĐ-UBND  có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2016. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Xem tiếp »

Nghị định 109/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính về hóa đơn

Nghị định 109/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính về hóa đơn

Nghị định 109/2013/NĐ-CP       Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Trên cơ sở đó, đối tượng áp dụng được quy định có thể dựa vào nghị định này để xác định hành vi vi

Xem tiếp »

Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt về hóa đơn

Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt về hóa đơn

Thông tư 10/2014/TT-BTC       Thông tư này quy định về các hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Trên cơ sở đó, đối tượng áp dụng được quy định có thể dựa vào nghị định này để xác định hành vi vi phạm hành

Xem tiếp »

Thông tư 01/2016/TT-BCA nội dung tuần tra giao thông đường bộ

Thông tư 01/2016/TT-BCA nội dung tuần tra giao thông đường bộ

THÔNG TƯ 01/2016/TT-BCA  Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông với các nội dung về phương tiện, công cụ hỗ trợ của CSGT; xử lý vi phạm hành chính trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ;... được ban hành ngày 04/01/2016. Thông tư 01/2016/TT-BCA có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng

Xem tiếp »

Nghị định 170/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân

Nghị định 170/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân

Nghị định 170/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 170/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/1999/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỨNG MINH NHÂN

Xem tiếp »

Nghị định 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Nghị định 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Nghị định 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 159/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ, XUẤT BẢN Căn cứ Luật tổ chức Chính

Xem tiếp »

Thông tư 38/2010/TT-BCA quy định việc thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Thông tư 38/2010/TT-BCA quy định việc thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

THÔNG TƯ 38/2010/TT-BCA BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số: 38/2010/TT-BCA Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC THÔNG BÁO NGƯỜI CÓ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về thực

Xem tiếp »

Tải Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 mới nhất hiện nay

Tải Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 mới nhất hiện nay

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015      Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện, là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên. QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem tiếp »

Tải Luật giáo dục đại học 2012 mới nhất hiện nay- Luật Toàn Quốc

Tải Luật giáo dục đại học 2012 mới nhất hiện nay- Luật Toàn Quốc

Luật giáo dục đại học 2012      Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định cụ thể việc đào tạo trình độ kỹ năng thực hành, ứng dụng chuyên sâu cho người đã tốt nghiệp đại học ở một số ngành chuyên môn đặc thù. QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Luật số:

Xem tiếp »

Tải Nghị định 73/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

Tải Nghị định 73/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

Nghị định 73/2015/NĐ-CP      Phân tầng cơ sở giáo dục đại học là sự sắp xếp thành các nhóm các cơ sở giáo dục đại học theo mục tiêu, định hướng đào tạo dựa trên các tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Nghị định này. Cơ sở giáo dục đại học được phân thành 3 tầng: cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu; cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng và cơ sở giáo dục đại học định hướng thực

Xem tiếp »
Trang 1 của 2212345...1020...Cuối »