Văn bản luật hành chính

Nghị định 170/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân

Nghị định 170/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân

Nghị định 170/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 170/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/1999/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỨNG MINH NHÂN

Xem tiếp »

Nghị định 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Nghị định 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Nghị định 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 159/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ, XUẤT BẢN Căn cứ Luật tổ chức Chính

Xem tiếp »

Thông tư 38/2010/TT-BCA quy định việc thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Thông tư 38/2010/TT-BCA quy định việc thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

THÔNG TƯ 38/2010/TT-BCA BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số: 38/2010/TT-BCA Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC THÔNG BÁO NGƯỜI CÓ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về thực

Xem tiếp »

Tải Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 mới nhất hiện nay

Tải Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 mới nhất hiện nay

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015      Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện, là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên. QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem tiếp »

Tải Luật giáo dục đại học 2012 mới nhất hiện nay- Luật Toàn Quốc

Tải Luật giáo dục đại học 2012 mới nhất hiện nay- Luật Toàn Quốc

Luật giáo dục đại học 2012      Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định cụ thể việc đào tạo trình độ kỹ năng thực hành, ứng dụng chuyên sâu cho người đã tốt nghiệp đại học ở một số ngành chuyên môn đặc thù. QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Luật số:

Xem tiếp »

Tải Nghị định 73/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

Tải Nghị định 73/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

Nghị định 73/2015/NĐ-CP      Phân tầng cơ sở giáo dục đại học là sự sắp xếp thành các nhóm các cơ sở giáo dục đại học theo mục tiêu, định hướng đào tạo dựa trên các tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Nghị định này. Cơ sở giáo dục đại học được phân thành 3 tầng: cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu; cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng và cơ sở giáo dục đại học định hướng thực

Xem tiếp »

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực và lĩnh vực công chứng

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực và lĩnh vực công chứng

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH CHỨNG THỰC Câu hỏi về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực      Tôi có câu hỏi muốn hỏi luật sư như sau: việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng, chứng thực được quy định như thế nào. Xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực          Chào bạn, Luật Toàn

Xem tiếp »

Nghị quyết 58/2017/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính

Nghị quyết 58/2017/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính

NGHỊ QUYẾT 58/2017/NQ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức

Xem tiếp »

Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây đựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây đựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

NGHỊ ĐỊNH 23/2016/NĐ-CP CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGHĨA TRANG VÀ CƠ SỞ HỎA TÁNG      Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;      Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 6 năm

Xem tiếp »

Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy

Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2016/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016 Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ

Xem tiếp »
Trang 1 của 2112345...1020...Cuối »