Văn bản luật hành chính

Chỉ thị 33/CT-TTg năm 2018 về tăng cường bảo đảm tái hòa nhập

Chỉ thị 33/CT-TTg năm 2018 về tăng cường bảo đảm tái hòa nhập

Chỉ thị 33/CT-TTg năm 2018      Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (bao gồm cả người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục

Xem tiếp »

Luật dân quân tự vệ 2019 có hiệu lực từ 01/07/2020

Luật dân quân tự vệ 2019 có hiệu lực từ 01/07/2020

Luật dân quân tự vệ 2019      Luật này quy định về nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dân quân tự vệ. Luật này được ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem tiếp »

Tải Thông tư 01/2020/TT-TANDTC

Tải Thông tư 01/2020/TT-TANDTC

THÔNG TƯ 01/2020/TT-TANDTC      Ngày 18/06/2020, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 01/2020/TT-TANDTC quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân;      Thông tư 01/2020/TT-TANDTC quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân có hiệu lực từ ngày 10/8/2020;      Dưới đây là nội dung Thông tư 01/2020/TT-TANDTC quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Xem tiếp »

Tải Luật phòng, chống thiên tai năm 2013

Tải Luật phòng, chống thiên tai năm 2013

Luật phòng chống thiên tai 2013      Thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá,

Xem tiếp »

Nghị định 160/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống thiên tai

Nghị định 160/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống thiên tai

Nghị định 160/2018/NĐ-CP      Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai, bao gồm: Trách nhiệm truyền tin, tần suất, thời lượng phát tin, mạng lưới, thiết bị thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai; huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ

Xem tiếp »

Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2018 về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC

Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2018 về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC

Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2018      Thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã

Xem tiếp »

Tải Luật Đường sắt 2017 mới nhất hiện nay

Tải Luật Đường sắt 2017 mới nhất hiện nay

Luật Đường sắt 2017       Luật này quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ, quản lý, bảo trì và phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt; công nghiệp đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt; tín hiệu, quy tắc giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; kinh doanh đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quản lý nhà nước về

Xem tiếp »

Luật Du lịch 2017 mới nhất theo pháp luật hiện nay

Luật Du lịch 2017 mới nhất theo pháp luật hiện nay

Luật Du lịch 2017      Luật này quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch; quyền, nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch; quản lý nhà nước về du lịch. QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Tải Luật Thủy lợi 2017 mới nhất theo pháp luật hiện nay

Tải Luật Thủy lợi 2017 mới nhất theo pháp luật hiện nay

Luật Thủy lợi 2017      Thủy lợi là tổng hợp các giải pháp nhằm tích trữ, điều hòa, chuyển, phân phối, cấp, tưới, tiêu và thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối; kết hợp cấp, tiêu, thoát nước cho sinh hoạt và các ngành kinh tế khác; góp phần phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh nguồn nước. QUỐC

Xem tiếp »

Nghị định 152/2017/NĐ-CP về tiêu chuẩn sử dụng trụ sở làm việc

Nghị định 152/2017/NĐ-CP về tiêu chuẩn sử dụng trụ sở làm việc

Nghị định 152/2017/NĐ-CP  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 152/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật quản lý, sử dụng

Xem tiếp »