Văn bản luật hành chính

Luật Bảo Hiểm Xã Hội năm 2014

Luật Bảo Hiểm Xã Hội năm 2014

QUỐC HỘI ------- Luật số: 58/2014/QH13   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014   LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm xã hội. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định chế độ,

Xem tiếp »

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm

Xem tiếp »

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012- Mới nhất

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012- Mới nhất

  LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM  HÀNH CHÍNH     Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính. Điều 2.

Xem tiếp »

Văn bản hợp nhất Luật thi hành án dân sự

Văn bản hợp nhất Luật thi hành án dân sự

Luật thi hành án dân sự      Thay thế văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH, văn bản hợp nhất số 13/VBHN-VPQH quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của

Xem tiếp »

Thông tư 07/2019/TT-BCA về biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính

Thông tư 07/2019/TT-BCA về biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính

THÔNG TƯ 07/2019/TT-BCA  Thông tư 07/2019/TT-BCA quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân. Thông tư 07/2019/TT-BCA (có hiệu lực thi hành từ ngày 06/5/2019 và thay thế Thông tư 34/2014/TT-BCA ngày 15/8/2014) BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số:

Xem tiếp »

Thông tư 157/2016/TT-BTC Về phí chứng nhận và hợp pháp hóa lãnh sự

Thông tư 157/2016/TT-BTC Về phí chứng nhận và hợp pháp hóa lãnh sự

Thông tư 157/2016/TT-BTC      Để đáp ứng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và nhu cầu đời sống của xã hội, chính vì thế nhu cầu chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự có xu hướng tăng. Việc đặt ra các quy định cụ thể về chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự là vô cùng cần thiết. Thông tư 157/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng

Xem tiếp »

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND ban hành mức thù lao công chứng

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND ban hành mức thù lao công chứng

QUYẾT ĐỊNH 10/2016/QĐ-UBND      Quyết định 10/2016/QĐ-UBND về việc ban hành mức trần thù lao công chứng, dịch thuật tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định 10/2016/QĐ-UBND  có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2016. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Xem tiếp »

Nghị định 109/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính về hóa đơn

Nghị định 109/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính về hóa đơn

Nghị định 109/2013/NĐ-CP       Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Trên cơ sở đó, đối tượng áp dụng được quy định có thể dựa vào nghị định này để xác định hành vi vi

Xem tiếp »

Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt về hóa đơn

Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt về hóa đơn

Thông tư 10/2014/TT-BTC       Thông tư này quy định về các hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Trên cơ sở đó, đối tượng áp dụng được quy định có thể dựa vào nghị định này để xác định hành vi vi phạm hành

Xem tiếp »

Thông tư 01/2016/TT-BCA nội dung tuần tra giao thông đường bộ

Thông tư 01/2016/TT-BCA nội dung tuần tra giao thông đường bộ

THÔNG TƯ 01/2016/TT-BCA  Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông với các nội dung về phương tiện, công cụ hỗ trợ của CSGT; xử lý vi phạm hành chính trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ;... được ban hành ngày 04/01/2016. Thông tư 01/2016/TT-BCA có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng

Xem tiếp »
Trang 1 của 2212345...1020...Cuối »