Ngân hàng

Điều kiện cấp giấy phép cho ngân hàng liên doanh

Điều kiện cấp giấy phép cho ngân hàng liên doanh

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP CHO NGÂN HÀNG LIÊN DOANH Câu hỏi về điều kiện cấp giấy phép cho ngân hàng liên doanh       Chào Luật Sư.      Luật sư cho tôi hỏi về điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài?      Xin cảm ơn. Câu trả lời về điều kiện cấp giấy phép cho ngân hàng liên doanh          Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin

Xem tiếp »

Tìm hiểu về phạm vi hoạt động của tổ chức tín dụng

Tìm hiểu về phạm vi hoạt động của tổ chức tín dụng

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG Câu hỏi về hoạt động của tổ chức tín dụng     Hoạt động của các tổ chức tín dụng Câu trả lời về Hoạt động của tổ chức tín dụng          Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hoạt động của tổ chức tín dụng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hoạt động của tổ chức tín dụng như sau: 1. Căn cứ pháp lý về hoạt động của tổ chức tín

Xem tiếp »

Trình tự thu hồi giấy phép của tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép

Trình tự thu hồi giấy phép của tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép

THU HỒI GIẤY PHÉP CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG Câu hỏi về thu hồi giấy phép của tổ chức tín dụng     Các trường hợp thu hồi giấy phép của tổ chức tín dụng và trình tự thu hồi giấy phép của tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép. Câu trả lời về thu hồi giấy phép của tổ chức tín dụng          Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thu hồi giấy phép của tổ chức tín dụng, chúng

Xem tiếp »

Trình tự thủ tục thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật

Trình tự thủ tục thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÍN DỤNG Câu hỏi về trình tự thủ tục thành lập tổ chức tín dụng     Trình tự thủ tục thành lập và hoạt động các tổ chức tín dụng Câu trả lời về Trình tự thủ tục thành lập tổ chức tín dụng          Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Trình tự thủ tục thành lập tổ chức tín dụng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về trình tự

Xem tiếp »

Những trường hợp không được cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng

Những trường hợp không được cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng

NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC CẤP TÍN DỤNG Câu hỏi về những trường hợp không được cấp tín dụng     Những trường hợp không được cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Câu trả lời về những trường hợp không được cấp tín dụng          Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về những trường hợp không được cấp tín dụng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm

Xem tiếp »

Quyền nắm giữ cổ phiếu tổ chức tín dụng khác của ngân hàng thương mại

Quyền nắm giữ cổ phiếu tổ chức tín dụng khác của ngân hàng thương mại

 QUYỀN NẮM GIỮ CỔ PHIẾU TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC Câu hỏi về quyền nắm giữ cổ phiếu tổ chức tín dụng khác       Ngân hàng thương mại có được mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác không? Câu trả lời về quyền nắm giữ cổ phiếu tổ chức tín dụng khác          Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về quyền nắm giữ cổ phiếu tổ chức tín dụng khác, chúng tôi xin đưa ra

Xem tiếp »

Giới hạn góp vốn mua cổ phần của ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính khác

Giới hạn góp vốn mua cổ phần của ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính khác

GIỚI HẠN GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH KHÁC Câu hỏi về giới hạn góp vốn mua cổ phần của ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính khác       Giới hạn góp vốn mua cổ phần của ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính khác Câu trả lời về giới hạn góp vốn mua cổ phần của ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính khác          Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn

Xem tiếp »

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạn chế cấp tín dụng với đối tượng nào

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạn chế cấp tín dụng với đối tượng nào

HẠN CHẾ CẤP TÍN DỤNG Câu hỏi về hạn chế cấp tín dụng      Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạn chế cấp tín dụng với đối tượng nào? Câu trả lời về hạn chế cấp tín dụng          Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hạn chế cấp tín dụng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hạn chế cấp tín dụng như sau: 1. Căn cứ pháp lý về hạn chế cấp tín

Xem tiếp »

Giới hạn cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Giới hạn cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

GIỚI HẠN CẤP TÍN DỤNG Câu hỏi về giới hạn cấp tín dụng     Giới hạn cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Câu trả lời về giới hạn cấp tín dụng          Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về giới hạn cấp tín dụng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về giới hạn cấp tín dụng như sau: 1. Căn cứ pháp lý về giới hạn cấp tín dụng Luật

Xem tiếp »

Thông tư 40/2011/TT-NHNN cấp giấy phép và tổ chức hoạt động của Ngân hàng

Thông tư 40/2011/TT-NHNN cấp giấy phép và tổ chức hoạt động của Ngân hàng

THÔNG TƯ 40/2011/TT-NHNN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2011/TT-NHNN Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP VÀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN

Xem tiếp »
Trang 1 của 212