Luật thương mại

Quy định về hoạt động đại diện cho thương nhân

Quy định về hoạt động đại diện cho thương nhân

Hoạt động đại diện cho thương nhân Câu hỏi của bạn về hoạt động đại diện cho thương nhân: Kính gửi Luật sư! Tôi nhờ Luật sư tư vấn cho tôi quy định của pháp luật về hoạt động trung gian thương mại: đại diện cho thương nhân? Tôi xin cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về hoạt động đại diện cho thương nhân:    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hoạt động đại diện

Xem tiếp »

Bán ngoại tệ ở đâu? Địa điểm mua bán ngoại tệ ở Việt Nam

Bán ngoại tệ ở đâu? Địa điểm mua bán ngoại tệ ở Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM BÁN NGOẠI TỆ Ở ĐÂU? Câu hỏi của bạn:      Bán ngoại tệ ở đâu?      Tôi là nhân viên kiều hối của một công ty. Vậy tôi có được bán ngoại tệ cho tiệm vàng hay không. Xin cảm ơn! Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Cơ sở

Xem tiếp »

Hủy bỏ hợp đồng được quy định như thế nào?

Hủy bỏ hợp đồng được quy định như thế nào?

HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO? Kiến thức của bạn:      Hủy bỏ hợp đồng được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật thương mại 2005 Nội dung tư vấn: Hủy bỏ hợp đồng      Hủy bỏ hợp đồng là việc bãi bỏ việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Hủy bỏ hợp đồng được tiến hành theo ý chí đơn phương của một bên khi xảy ra hành vi vi phạm hợp đồng và

Xem tiếp »

Phạt vi phạm hợp đồng được áp dụng khi nào?

Phạt vi phạm hợp đồng được áp dụng khi nào?

PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG ĐƯỢC ÁP DỤNG KHI NÀO? Kiến thức của bạn:    Phạt vi phạm hợp đồng được áp dụng khi nào? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật thương mại 2005 Nội dung tư vấn :      Căn cứ Điều 3 Luật thương mại 2005 có quy định vi phạm hợp đồng như sau:      Căn cứ vào Điều 300, Điều 301 Luật thương mại 2005 quy định như sau :      «  Điều 300. Phạt vi phạm       Phạt

Xem tiếp »

Buộc bồi thường thiệt hại được quy định như thế nào?

Buộc bồi thường thiệt hại được quy định như thế nào?

BUỘC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO? Kiến thức của bạn:      Buộc bồi thường thiệt hại được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật thương mại 2005 Nội dung tư vấn Bồi thường thiệt hại:      Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên vị vi phạm.      Theo quy định của

Xem tiếp »

Đình chỉ thực hiện hợp đồng được quy định như thế nào?

Đình chỉ thực hiện hợp đồng được quy định như thế nào?

ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG  Kiến thức của bạn:     Đình chỉ thực hiện hợp đồng được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật thương mại 2005 Nội dung tư vấn: Đình chỉ thực hiện hợp đồng      Đình chỉ thực hiện hợp đồng là việc một bên chấm dứt thực hiện nghĩa vụ hợp đồng khi xảy ra hành vi vi phạm hợp đồng . Theo điều 292 luật Thương mại 2005 quy

Xem tiếp »

Tạm ngừng thực hiện hợp đồng được quy định như thế nào?

Tạm ngừng thực hiện hợp đồng được quy định như thế nào?

TẠM NGỪNG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG Kiến thức của bạn:      Tạm ngừng thực hiện hợp đồng được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật thương mại 2005 Nội dung tư vấn: Theo điều 292 luật Thương mại 2005 quy định một trong những chế tài thương mại là Tạm ngừng thực hiện hợp đồng:      Theo quy định tại Điều 308 Luật thương mại 2005 quy định:    " Điều 308: Tạm

Xem tiếp »

Buộc thực hiện đúng hợp đồng được quy định như thế nào?

Buộc thực hiện đúng hợp đồng được quy định như thế nào?

BUỘC THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?   Kiến thức của bạn:      Buộc thực hiện đúng hợp đồng được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật thương mại 2005 Nội dung tư vấn     1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng: Theo điều 292 luật Thương mại 2005:     Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp

Xem tiếp »

Đại lý thương mại được quy định như thế nào?

Đại lý thương mại được quy định như thế nào?

ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?   Kiến thức của Luật sư:      Đại lý thương mại được quy định như thế nào? Kiến thức của bạn: Căn cứ pháp lý: Luật thương mại 2005 Nội dung tư vấn: Theo quy định tại điều 166 luật Thương mại 2005:      Như vậy, đại lý thương mại là quan hệ trung gian thương mại, mua bán hộ để hưởng thù lao. Theo đó, bên giao đại lý sẽ yêu cầu bên đại lý

Xem tiếp »

Đặc điểm của ủy thác mua bán hàng hóa được quy định như thế nào?

Đặc điểm của ủy thác mua bán hàng hóa được quy định như thế nào?

ĐẶC ĐIỂM CỦA ỦY THÁC MUA BÁN HÀNG HÓA Kiến thức của bạn:       Đặc điểm của ủy thác mua bán hàng hóa được quy định như thế nào ? Kiến thức của Luật sư:       Uỷ thác mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận ủy thác thực hiện việc mua bán hàng hóa với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác và được nhận thù lao ủy thác.       Như vậy, ủy thác

Xem tiếp »