Luật đấu giá

Xử lý tiền đặt cọc tham gia đấu giá 2019

Xử lý tiền đặt cọc tham gia đấu giá 2019

XỬ LÝ TIỀN ĐẶT CỌC THAM GIA ĐẤU GIÁ 2019 Câu hỏi của bạn về xử lý tiền đặt cọc tham gia đấu giá 2019      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: khi nào tôi không nhận lại được tiền đặt trước khi tham gia đấu giá? Câu trả lời của Luật sư về xử lý tiền đặt cọc tham gia đấu giá 2019      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về xử lý tiền đặt cọc tham

Xem tiếp »

Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019

Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019

THỜI HẠN NỘP TIỀN TRÚNG ĐẤU GIÁ 2019 Câu hỏi của bạn về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: thời hạn nộp tiền trúng đấu giá tài sản là khi nào? Xin chân thành cảm ơn. Câu trả lời của Luật sư về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thời hạn nộp tiền trúng đấu

Xem tiếp »

Thẩm quyền tổ chức đấu giá 2019

Thẩm quyền tổ chức đấu giá 2019

THẨM QUYỀN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 2019 Câu hỏi của bạn về thẩm quyền tổ chức đấu giá 2019:      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: ai có thẩm quyền tổ chức đấu giá theo quy định pháp luật hiện nay? xin chân thành cảm ơn./. Câu trả lời của Luật sư về thẩm quyền tổ chức đấu giá 2019:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thẩm quyền tổ chức đấu

Xem tiếp »

Thủ tục đấu giá 2019

Thủ tục đấu giá 2019

THỦ TỤC ĐẤU GIÁ 2019 Câu hỏi của bạn về thủ tục đấu giá 2019:      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: thủ tục đấu giá được pháp luật quy định như thế nào? Xin chân thành cảm ơn./. Câu trả lời của Luật sư về thủ tục đấu giá 2019:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục đấu giá 2019; chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục

Xem tiếp »

Giá trúng đấu giá đất năm 2019

Giá trúng đấu giá đất năm 2019

GIÁ TRÚNG ĐẤU GIÁ ĐẤT NĂM 2019 Câu hỏi của bạn về giá trúng đấu giá đất năm 2019:      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: giá trúng đấu giá đất là bao nhiêu? Xin chân thành cảm ơn Luật sư đã tư vấn. Câu trả lời của Luật sư về giá trúng đấu giá đất năm 2019:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về giá trúng đấu giá đất năm 2019; chúng tôi

Xem tiếp »

Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá được quy định như thế nào?

Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá được quy định như thế nào?

TIỀN ĐẶT TRƯỚC KHI THAM GIA ĐẤU GIÁ Kiến thức của bạn: Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu giá tài sản 2016; Nội dung kiến thức:      Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá và xử lý tiền đặt trước khi tham gia đấu giá được quy định tại Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016, cụ thể: 1. Tiền đặt trước khi tham gia đấu

Xem tiếp »

Đấu giá trực tuyến và điều kiện đấu giá trực tuyến theo quy định pháp luật

Đấu giá trực tuyến và điều kiện đấu giá trực tuyến theo quy định pháp luật

ĐIỀU KIỆN ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN Kiến thức của bạn: Đấu giá trực tuyến và điều kiện đấu giá trực tuyến theo quy định pháp luật Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu giá tài sản 2016; Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản. Nội dung kiến thức: 1. Khái niệm đấu giá trực tuyến      Đấu giá trực tuyến là một trong những hình

Xem tiếp »

Quy định của pháp luật về các trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản và hậu quả pháp lý

Quy định của pháp luật về các trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản và hậu quả pháp lý

HỦY KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về các trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản và hậu quả pháp lý Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu giá tài sản 2016 Nội dung kiến thức về các trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản: 1. Các trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản      Được quy định tại Điều 72 Luật đấu giá tài sản

Xem tiếp »

Quy định về quy chế cuộc đấu giá và niêm yết việc đấu giá tài sản

Quy định về quy chế cuộc đấu giá và niêm yết việc đấu giá tài sản

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ VÀ NIÊM YẾT VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Kiến thức của bạn:      Quy định về quy chế cuộc đấu giá và niêm yết việc đấu giá tài sản Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu giá tài sản 2016 Nội dung kiến thức về quy chế cuộc đấu giá và niêm yết việc đấu giá tài sản: 1. Quy chế cuộc đấu giá Được quy định tại Điều 34 Luật đấu giá tài sản 2016, cụ thể: Tổ chức đấu

Xem tiếp »

Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản được quy định như thế nào?

Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản được quy định như thế nào?

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Kiến thức của bạn:      Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu giá tài sản 2016 Nội dung kiến thức: 1. Quy định chung về hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản Được quy định tại Khoản 1, 2, 3,4  và 5 Điều 33 Luật đấu giá tài sản 2016, cụ thể như sau: 1.1 Chủ thể tham gia ký hợp đồng dịch vụ

Xem tiếp »
Trang 1 của 212