Luật đấu giá

Niêm yết đấu giá tài sản 2019

Niêm yết đấu giá tài sản 2019

NIÊM YẾT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 2019 Câu hỏi của bạn về niêm yết đấu giá tài sản 2019      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: quy định về niêm yết đấu giá tài sản 2019 theo pháp luật hiện hành như thế nào? xin chân thành cảm ơn Luật sư đã tư vấn./. Câu trả lời của Luật sư về niêm yết đấu giá tài sản 2019      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về

Xem tiếp »

Quy chế cuộc đấu giá tài sản 2019

Quy chế cuộc đấu giá tài sản 2019

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 2019 Câu hỏi của bạn về quy chế cuộc đấu giá tài sản 2019      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: Quy chế cuộc đấu giá tài sản được quy định như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành? xin chân thành cảm ơn luật sư./. Câu trả lời của Luật sư về quy chế cuộc đấu giá tài sản 2019      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi

Xem tiếp »

Trường hợp phải thành lập hội đồng đấu giá

Trường hợp phải thành lập hội đồng đấu giá

TRƯỜNG HỢP PHẢI THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ Câu hỏi của bạn về trường hợp phải thành lập hội đồng đấu giá      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp. Khi nào phải thành lập hội đồng đấu giá trong khi thực hiện thủ tục đấu giá tài sản? Xin chân thành cảm ơn./. Câu trả lời của Luật sư về trường hợp phải thành lập hội đồng đấu giá      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin

Xem tiếp »

Xử lý tiền đặt cọc tham gia đấu giá 2019

Xử lý tiền đặt cọc tham gia đấu giá 2019

XỬ LÝ TIỀN ĐẶT CỌC THAM GIA ĐẤU GIÁ 2019 Câu hỏi của bạn về xử lý tiền đặt cọc tham gia đấu giá 2019      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: khi nào tôi không nhận lại được tiền đặt trước khi tham gia đấu giá? Câu trả lời của Luật sư về xử lý tiền đặt cọc tham gia đấu giá 2019      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về xử lý tiền đặt cọc tham

Xem tiếp »

Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019

Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019

THỜI HẠN NỘP TIỀN TRÚNG ĐẤU GIÁ 2019 Câu hỏi của bạn về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: thời hạn nộp tiền trúng đấu giá tài sản là khi nào? Xin chân thành cảm ơn. Câu trả lời của Luật sư về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thời hạn nộp tiền trúng đấu

Xem tiếp »

Thẩm quyền tổ chức đấu giá 2019

Thẩm quyền tổ chức đấu giá 2019

THẨM QUYỀN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 2019 Câu hỏi của bạn về thẩm quyền tổ chức đấu giá 2019:      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: ai có thẩm quyền tổ chức đấu giá theo quy định pháp luật hiện nay? xin chân thành cảm ơn./. Câu trả lời của Luật sư về thẩm quyền tổ chức đấu giá 2019:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thẩm quyền tổ chức đấu

Xem tiếp »

Thủ tục đấu giá 2019

Thủ tục đấu giá 2019

THỦ TỤC ĐẤU GIÁ 2019 Câu hỏi của bạn về thủ tục đấu giá 2019:      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: thủ tục đấu giá được pháp luật quy định như thế nào? Xin chân thành cảm ơn./. Câu trả lời của Luật sư về thủ tục đấu giá 2019:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục đấu giá 2019; chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục

Xem tiếp »

Giá trúng đấu giá đất năm 2019

Giá trúng đấu giá đất năm 2019

GIÁ TRÚNG ĐẤU GIÁ ĐẤT NĂM 2019 Câu hỏi của bạn về giá trúng đấu giá đất năm 2019:      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: giá trúng đấu giá đất là bao nhiêu? Xin chân thành cảm ơn Luật sư đã tư vấn. Câu trả lời của Luật sư về giá trúng đấu giá đất năm 2019:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về giá trúng đấu giá đất năm 2019; chúng tôi

Xem tiếp »

Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá được quy định như thế nào?

Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá được quy định như thế nào?

TIỀN ĐẶT TRƯỚC KHI THAM GIA ĐẤU GIÁ Kiến thức của bạn: Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu giá tài sản 2016; Nội dung kiến thức:      Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá và xử lý tiền đặt trước khi tham gia đấu giá được quy định tại Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016, cụ thể: 1. Tiền đặt trước khi tham gia đấu

Xem tiếp »

Đấu giá trực tuyến và điều kiện đấu giá trực tuyến theo quy định pháp luật

Đấu giá trực tuyến và điều kiện đấu giá trực tuyến theo quy định pháp luật

ĐIỀU KIỆN ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN Kiến thức của bạn: Đấu giá trực tuyến và điều kiện đấu giá trực tuyến theo quy định pháp luật Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu giá tài sản 2016; Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản. Nội dung kiến thức: 1. Khái niệm đấu giá trực tuyến      Đấu giá trực tuyến là một trong những hình

Xem tiếp »
Trang 1 của 212