Lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định

Lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH2 1. Lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định2.0.0.1 a. Đối tượng nộp lệ phí đăng ký hộ […]

Lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định
5 (100%) 1 vote

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Kiến thức của bạn:

     Lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

  • Nghị quyết 53/2017 NQ-HĐND

Nội dung tư vấn về lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định

     Ngày 10 tháng 7 năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Nghị quyết 53/2017 NQ-HĐND có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2017. Nghị quyết này quy định về mức thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định.

1. Lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định

     Lệ phí hộ tịch là khoản thu đối với người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật.

a. Đối tượng nộp lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định
  • Những người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật.

b. Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định

  • Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
  • Đăng ký khai sinh đúng hạn, khai tử đúng hạn, đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ, đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước, thực hiện tại UBND cấp xã; đăng ký khai sinh đúng hạn, khai tử đúng hạn, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thực hiện tại UBND cấp xã ở khu vực biên giới.
Lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định

Lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định

2. Mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định

3.      STT

Danh mục công việc có thu lệ phí hộ tịch

Đơn vị tính

Mức thu

I

Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã

 

 

1

Khai sinh

 

 

1.1

Đăng ký khai sinh không đúng hạn

Đồng/lần

8.000

1.2

Đăng ký lại khai sinh

Đồng/lần

5.000

1.3

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Đồng/lần

5.000

2

Khai tử

Đồng/lần

 

2.1

Đăng ký khai tử không đúng hạn

Đồng/lần

8.000

2.2

Đăng ký lại khai tử

Đồng/lần

5.000

3

Đăng ký lại kết hôn

Đồng/lần

20.000

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Đồng/lần

15.000

5

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Đồng/bản

3.000

6

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú ở trong nước; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước

Đồng/lần

15.000

7

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

Đồng/lần

10.000

8

Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác; đăng ký hộ tịch khác

Đồng/lần

8.000

II

Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND cấp huyện

Đồng/lần

 

1

Khai sinh

Đồng/lần

 

1.1

Đăng ký khai sinh đúng hạn

Đồng/lần

60.000

1.2

Đăng ký khai sinh không đúng hạn

Đồng/lần

75.000

1.3

Đăng ký lại khai sinh

Đồng/lần

50.000

1.4

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Đồng/lần

50.000

2

Khai tử

 

 

2.1

Đăng ký khai tử đúng hạn

Đồng/lần

60.000

2.2

Đăng ký khai tử không đúng hạn

Đồng/lần

75.000

2.3

Đăng ký lại khai tử

Đồng/lần

50.000

3

Kết hôn

Đồng/lần

 

3.1

Đăng ký kết hôn

Đồng/lần

1.500.000

3.2

Đăng ký lại kết hôn

Đồng/lần

1.300.000

4

Đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ

Đồng/lần

60.000

5

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Đồng/lần

1.500.000

6

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Đồng/bản

8.000

7

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc

Đồng/lần

28.000

8

Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Đồng/lần

28.000

9

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; đăng ký hộ tịch khác

Đồng/lần

75.000

     Để được tư vấn chi tiết về lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!